Deborah Harper

Deborah je sestra Heleny. Je zajmuta lidma Dereka Simmonse se slibem, že bude osvobozena, pokud Helena provede bioteroristický útok při návštěve prezidenta Adama Benforda v Tall Oaks. To Helena učiní, ale Deborah bude infikována, zmutuje a nakonec zemře.