William Birkin

  William je jedním z nejlepších vědců Umbrella Corporation. Právě jeho zásluhou vznikl G-Virus.
   Jeho manželkou je Anette a dcerou Sherry Birkinovi.
 Birkin se hodně přátelil s Albertem Weskerem, s kterým zde i začínal. Ale po stvoření G-Viru se znelíbil Umbrelle, které ho nechtěl prodat. Za to byl zabit Agentem Hunkem. Ten ale Williama nedorazil a Birkin si ještě stihl virus aplikovat do sebe. Následně zabíjí celou jednotku U.S.S., až na Hunku. Zabije i svou manželku Anette.