Návod

1)Vesnice

Ocitnete se před malým zchátralým domkem, napravo od vás stojí policejní auto se dvěma policisty, těch si nevšímejte, jsou k veškerému dění kolem nich zcela neteční a lhostejní. Dříve než se vydáte k domku, zkuste zastřelit pár havranů, či sestřelit havraní hnízda, obvykle po nich seberete nějaké ty pro vás užitečné předměty. Vejděte do domku a dejte se doleva, vstupte do místnosti, přítomný vesničan vás po ukázání fotografie „přivítá" sekyrkou, neváhejte a zastřelte ho. V animaci odjedou policisté v autě, poté si promluvíte s dívkou jménem Hunningan, nato v reále seberte peníze, které zůstaly na zemi po mrtvole (různé předměty zůstávají po mrtvolách ležet na zemi, sbírejte je tedy neustále, nebudu už na to dále upozorňovat), vystoupejte po schodišti do patra a tam ze stolku seberte krabičku nábojů. Vraťte se kousek zpět a proskočte oknem, po dopadu na zem budete napadeni dalšími třemi zběsilci, postřílejte je taktéž. Zde musím připomenout, že vaším dobrým pomocníkem a navíc i velice užitečným je mapa, kterou si můžete kdykoliv vyvolat (default klávesa M), povede vás spolehlivě po celou dobu vaší nebezpečné pouti. Zabočte doleva a vejděte do kůlny, nožem rozsekejte bedny (šetřete náboji), posbírejte jejich obsah, najdete peníze a uzdravující zelenou bylinku. Ze stolu seberte krabičku nábojů, na psacím stroji je možno si hru uložit. Vyjděte z kůlny ven, zabočte doleva, pokračujte dále vpřed po pěšince, narazíte na vlka, který je uvězněn za nohu v pasti, nezabíjejte ho, ba naopak ho osvoboďte, rozhodně se vám to později vyplatí, však si na toto moje doporučení ještě rádi vzpomenete. Pokračujte dopředu, zdálky rozstřelte tři světélkující rozbušky na stromech,vydejte se dál po pěšině.Zbavte se dalších vesničanů, jděte dopředu a vstupte do další kůlny vlevo. I zde nožem rozsekejte bedny a posbírejte peníze a seberte léčivou rostlinu, vraťte se ven, zabočte doleva a postřílejte další vesničany. Popojděte vpřed, zabočte doprava na lávku, na jejím konci zatočte doleva a vstupte do kůlny. Zde zastřelte tam se ukrývajícího vesničana, rozsekejte bedny a seberte peníze a ze stolku náboje. Vyjděte ven, dejte se doleva a projděte bránou, po rozhovoru s Hunningan si prohlédněte manuál a pokračujte po pěšině dopředu. Po chvíli si můžete dalekohledem prohlédnout vesnici před vámi, ať zjistíte, co a kdo tam na vás čeká, skryjte dalekohled a jděte vpřed. Jakmile vstoupíte do vesnice, budete napadeni celým houfem vesničanů, které musíte zlikvidovat včetně na vás rovněž útočících žen. Je to velice těžký a nerovný souboj, jeden zběsilec má i motorovou pilu, takže ho picněte do nohy a teprve jak spadne na zem, mu prožeňte kulí z pistole hlavu, získáte bohatou peněžní odměnu. Na přímý a otevřený boj nemáte dostatek munice, takže vběhněte do domu napravo od ohně, nezapomeňte za sebou zavřít dveře, ty potom vprostřed rozstřelit a vzniklým otvorem lze likvidovat nožem vesničany jednoho po druhém. Jestliže jste však zatoužili po větším dobrodružství, potom vběhněte do patrového domu vlevo od ohně, zabarikádujte všechny vchody těžkými kusy nábytku a po schodišti vyběhněte do prvního poschodí, kde seberte vše, co můžete. Poté vyběhněte až úplně nahoru, kde seberte brokovnici a další munici do ní z postele. Shoďte dolů žebřík a vyskočte si až na střechu, odkud likvidujte útočící vesničany, hlavně se nenechejte jimi obklíčit. Pokud by se tak mělo stát, potom seskočte ze střechy dolů na zem a rychle se skryjte v některém z domů a stále pokračujte v likvidaci vesničanů. Jakmile se zbavíte předepsaného počtu nepřátel, na kostelíku počne zvonit zvon a zbylí vesničané se vydají do kostela, promluvíte si opět s Hunningan. Poté nastane teprve ta pravá chvíle pro vás, vyjděte z úkrytu důkladně prohledávejte domek po doku, rozbíjejte bedny a sudy, posbírejte co nejvíce užitečností. Jakmile vše posbíráte, projděte vraty do další lokace, v chatrči hned na samém začátku si na psacím stroji uložte hru. O kousek dál vpravo je studna, střelte do jejího krytu a můžete tak získat náhrdelník. Kolem sebe vidíte modré medailonky, je jich po cestě celkem patnáct, sestřelujte je a získáte možnost, pokud je všechny i po další cestě najdete a sestřelíte (počet který máte sestřelit a sestřelený počet se vám ukáže pokaždé, když některý medailon právě sestřelíte), od kupce dostat zadarmo mnohem výkonnější a razantnější pistoli. Nepřátelských sedláků je zde sice poskrovnu, ale i tak buďte stále ve střehu. Dobytku, slepic a vlka si nevšímejte, jen sledujte slepice, může se vám totiž stát, že některá z nich vám doslova před očima snese vejce, to seberte, je to uzdravující léčivo. V jednom domečku je bedýnka a v ní pohár, posázený brilianty, rozstřelte přes okno almaru, poté vejděte dovnitř, rozstřelte bedýnku a seberte zmíněný pohár. Poté, co prohledáte velice důkladně celou lokaci, jděte zpět do chatrče a raději si znovu hru uložte, můžete přepsat již vámi uložený záznam. O kousek dál projděte vraty, pokračujte po cestě vpřed, v animaci spatříte, jak na vás vesničané shodí veliký balvan. V reále před ním rychle utíkejte a klikejte na klávesy, které se vám ukazují v nápovědě. Pokud jste si přestavěli klávesy jinak, potom musíte klikat na akční tlačítko a poté na běh, tak balvanu uhnete. V tunelu sestřelte a poté seberte dva diamanty, na druhém konci vás očekává „uvítací výbor" vesničanů s dynamitovými patrony, zdálky je zlikvidujte, dříve než patronu na vás hodí. Dva obejdové s dynamitem jsou i ve vedlejší chalupě, ty postřílejte přes venkovní okno. Vejděte do chalupy vlevo a hru si uložte, jděte do zadní místnosti a z bezpečné vzdálenosti rozstřelte tři nástražné rozbušky, vejděte do další místnosti, zde odsuňte polici a projděte do poslední místnosti. Tady otevřete skříň, v animaci osvobodíte vězně, v reále budete napadeni, takže opět klikejte na klávesy podle předlohy, tak útočníka přemůžete. Poté projděte dveřmi, za nimi odbočte doleva, potkáte obchodníka a můžete nakupovat, co hrdlo ráčí a na co vám ovšem stačí peníze. Obcházejte chalupu, rozstřelujte sudy, najdete cenné předměty, jakmile vše vysbíráte, projděte vraty do další lokace.

2)Strž

Ocitli jste se v rozeklané strži, plné nepřátel, z nichž mnozí na vás útočí dynamitem, ty likvidujte přednostně. Snažte se trefit dynamit, který drží v ruce, tak tento vybuchne a skolí nejen útočníka, ale i několik dalších v jeho blízkém okolí. Pomoci si můžete i rozstřelováním barelů s výbušninou, hlavně však musíte najít a otevřít obě pokladnice, v nichž jsou ukryty půlky modrých pečetí, které nutně potřebujete pro postup vpřed. Jedna z nich se nachází za lávkou vpravo vpředu, druhá je nahoře úplně vlevo na střeše malého domku. Vyčistěte tedy nejdříve všechny lávky od zběsilých vesničanů, ať vás neohrožují ve vaší další činnosti, můžete si vyskákat na stříšky domků, strategii úspěšného boje ponechávám zcela na vás samotných, zase tak veliká věda to není. Jakmile tedy obě půlky získáte, pokračujte po cestě vpřed, tak dojdete k vratům, pokuste se jimi projít, tak se vám automaticky otevře inventář, ve kterém obě půlky modrých pečetí spojte v jeden celek a použijte pečet na dveře,poté již vraty projdete. Ocitnete se v jakémsi skladu, plném užitečných předmětů, ale i dalších nepřátel, opět pozor především na ty vzteklouny, vrhající dynamit, jak na ně vyzrát a sprovodit je ze světa, to jsem vám už poradila. Pokračujte do dalších místností, v jedné z nich proskočte oknem, v místnosti seberte zlatou masku se třpytivými brilianty. V další místnosti s bazénkem můžete proskočit dolů, kde naleznete spousty cenností, poté pokračujte dále vpřed a na konci lávky vylezte po žebříku zpět nahoru, vylezete tak studní na povrch. Vlevo je opět známý fígl, střelte do desky nad studní a poté sestřelte šperk, který seberte. Pokračujte dopředu a narazíte na již vám dobře známé nástražné rozbušky, které jako obvykle zdálky rozstřelte, po výbuchu pokračujte dál. Posbírejte vše, co zbylo po výbuchu ze zabitých vran, jděte dopředu a vstupte do domu. Před vámi je rébus, musíte dát do správné polohy znak, který je symbolem vesničanů a mohli jste ho několikráte vidět na dveřích některých obyvatel ve vesnici. Pokud si to nepamatujete, potom vězte, že to jde i zkusmo, chce to jen chvilku trpělivosti, prozradím vám však, že je nutné pootočit ho nahoru a nato doleva. Jakmile znak správně nastavíte, otevře se vám vchod do místnosti, vejděte dovnitř, seberte klíč a munici, jděte ke dveřím a nyní už si jen shlédněte další animaci.

3)Kaple, přes močál k jezeru

V reále sejděte dolů po schodech, na psacím stroji si lze hru uložit, prohledejte všechny místnosti i tu zadní, otevřete skříňku, jsou v ní peníze. Najdete vajíčko i granát, pokud se vrátíte nahoře za dveře, spatříte animaci a můžete sebrat červenou rostlinu. Vraťte se zpět a znovu seběhněte dolů po schodech, pod nimi vlevo jsou dveře na záchod, přes ně lze zastřelit vesničana. Poté se vraťte a druhými dveřmi vyjděte na otevřené prostranství, odbočte doleva a zlikvidujte vesničany, jeden z nich má opět motorovou pilu, střelit ho do nohy a jakmile spadne na zem prohnat mu další ranou kulí hlavu je fígl, který jste již jednou použili, z jeho mrtvoly vypadne rubín. Prostřílejte si po cestičce cestu dopředu, vlevo v domku je červená léčivá rostlina, projděte vrata a za nimi postřílejte další útočníky. Vpravo vylezte nahoru po žebříku, v místnosti zlikvidujte vesničany, seběhněte dolů po schodech, zde posbírejte náboje, rozstřílejte sudy a z nich seberte peníze. Dveřmi projděte ven, dejte se doleva a klíčkem, který jste před chvílí získali (máte ho v inventáři), si otevřete dveře do kapličky, jsou označeny červeným znakem sekty. Uvnitř v místnosti posbírejte vše užitečné a na psacím stroji si hru uložte. Projděte protějšími dveřmi, rozstřelte sud, jsou v něm náboje, zdálky pak stropní svítilnu, vypadne z ní drahokam, otevřete poklop v podlaze a seskočte dolů. Tunelem pokračujte vpřed, na konci opět sestřelte stropní lampu a tři drahokamy ze stropu, seberte je a pokračujte tunelem doprava, narazíte na obchodníka, u nějž si dobře a s rozmyslem nakupte vše, na co máte peníze. Za ním projděte dveřmi, vydejte se tunelem dopředu a na konci vylezte nahoru po žebříku. Vchodem vyjděte na pěšinku, sestřelujte ptačí hnízda ze stromů a havrany, získáte tak peníze a nějaké ty užitečnosti, sestřelujte také modré medailonky, víte přece, že pokud získáte všechny, obdržíte u nejbližšího obchodníka zcela zdarma velice razantní pistoli (tato možnost se vám ukáže jako přístupná při nakupování u obchodníka). Po krátké animaci pokračujte po cestě vpřed, likvidujte vesničany, na konci cesty projděte otevřenou bránou ke kapličce, postřílejte vesničany a zkuste otevřít dveře od kaple, nepůjde to. V krátké animace vám zazvoní mobil, volá vás Hunningan, dozvíte se, jak postupovat dál. Pravou stranou se vydejte za kapličku, skolte dva krvežíznivce, přistupte k panelu a aktivujte ho. Na panelu musíte dole z předlohy použít tato čísla: 3, 3, 3, 4, 4, 4 a 3, tak panel otevřete a z něj seberte drahokam „Catsaye" otevřít a odbočte u kaple na cestičku do protisměru, pokračujte po ní vpřed, vydejte se po visutém mostě, likvidujte vesničany a opět sestřelujte modré medailonky (už víte proč), přeskočte mezeru v mostě a vstupte do domečku, kde rozstřelte bedny. Z první získáte peníze, v druhé je zelenožlutý jedovatý had, rychle se ho zbavte a seberte po něm zbylé hadí vejce, je to uzdravující prostředek. Vraťte se ven, pokračujte doleva po mostě dopředu, přeskočte další mezeru v mostě, prostřílejte si cestu až na konec, kde projděte dveřmi. Z inventáře si vyberte granáty a zabijte jimi celé hejno na zemi sedících vran, tolik užitečností najednou jste ještě nezískali. Znovu si nachystejte brokovnici, popojděte vpřed, do vrat před vámi půjdete až za chvilku a vpravo seběhněte dolů po schodech, seskočte dolů, projděte dveřmi, na konci chodby se setkáte opět z obchodníkem, u něj si dobře a po dobrém uvážení nakupte, co potřebujete. Vraťte se zpět, projděte dveřmi, vylezte nahoru po žebříku a teprve nyní pokračujte dál přes vrata vpravo. Vpravo v domku jsou náboje v sudu i na stole, potom pokračujte skalní soutěskou dopředu, z animace zjistíte, že vás chtějí opět vesničané zlikvidovat balvanem. V reále tedy utíkejte již jednou popsaným způsobem dozadu, fígl znáte, takže včas před balvanem uskočte. Jakmile se balvanu vyhnete, pokračujte po cestě dopředu, vlevo v chatrči pobijte vesničany a rozstřílejte bedny, zbavte se hada a seberte po něm vejce, rychle se otočte. Ze soutěsky se na vás chystají ti „dobráci", kteří na vás shodili balvan, dejte jim tedy za vyučenou, ostatně jsou plní peněz a nábojů. Nyní seskočte do vody, pozor na zelené hady a nástražné roznětky, přebroďte se na druhou stranu, kde vyjděte na souš, v chalupě vlevo jsou bedny, které rozstřílejte, opět pozor na jedovatého hada. Vyjděte ven, likvidujte vesničany a vydejte se dopředu, projděte vraty. Popojděte vpřed, odbočte doprava, tak dojdete ke dvěma chatrčím, prohledejte je obě, je v nich mnoho užitečností, v té druhé si navíc můžete na psacím stroji hru uložit. Vyjděte ven a prohledejte důkladně celé okolí, naleznete mnoho užitečných a potřebných předmětů a v ptačích hnízdech i léčivé rostliny. Teprve potom se vydejte k molu a nasedněte do motorového člunu (ovládáte ho stejnými klávesami, jako vlastní chůzi). Rozjeďte se dopředu, vyhněte se stromům a zabočte doprava, v animaci vás napadne obrovská kosatka, ta je pro vás nebezpečná pouze tehdy, pokud spadnete do vody, pokud jste ve člunu, ublížit vám nemůže. V reále zjistíte, že se potvora zachytla za kotvu vaší loďky, takže vás potáhne i s loďkou za sebou. Střílet musíte na ni harpunou, postup je stejný, jako střelba z kterékoliv jiné zbraně, zamířit na ni červeným kurzorem a hodit harpunu, ale jen tehdy, pokud se vynoří nad hladinu. Jestliže vás shodí do vody, klikejte rychle na akční tlačítko, tak doplujete zpět ke člunu a vstoupíte do něj, opět jste v bezpečí. Tento netvor je nejzranitelnější tehdy, pokud se na vás řítí z otevřenou tlamou, tehdy je zásah harpunou nejúčinnější. I tak budete potřebovat nejméně pět až šest přesných zásahů, než se této potvory nadobro zbavíte. Opět se spustí další téměř hororová animace, v níž doplujte na břeh a vstoupíte do domku, znovu musíte akceptovat předlohu na hrací ploše, po skončení této animace se proberete uvnitř domku, kde posbírejte náboje a listinu, kterou si můžete přečíst, nato si hru na psacím stroji uložte.

4) Návrat ke kapličce

Vyjděte ven, zabočte doprava a jděte na můstek, nastupte si do motorového člunu, směřujte k tunelu, osvětlenému dvěma modrými světly. Po vjetí dovnitř si vystupte e jděte k obchodníkovi, kde si dokupte vše, co uznáte za potřebné. Vraťte se zpět do člunu a jeďte k můstku, z kterého jste vyjeli, je zde ještě jiný můstek, postupovat dál jde tedy dvěma cestami. Vystupte si a projděte vraty, narazíte na dva vesničany, ten první je zrůda, místo hlavy se mu objeví bestie s rozeklanými chapadly. Miřte tudíž na ni, tak se ho rychle zbavíte, zastřelte i druhého vesničana. Popojděte dopředu, přeskákejte na druhou stranu a pokračujte dál doleva. Přeskočte dvakrát přes mezery, pokračujte doprava, na konci se spusťte dolů po laně. Prohledejte důkladně okolí kolem vodního mlýnu, vylezte nahoru po žebříku a rychle skolte vesničana, můžete ho zabít i zespodu. Nahoře posbírejte náboje, slezte dolů a na konci sestřelte bednu, přes ni si přeskákejte na druhou stranu, vydejte se vpřed. Zatočte doprava, popojděte vpřed, vlevo vylezte na druhý žebřík, rozstřelte sud a seberte zelenou rostlinu, poté slezte zpět dolů. Nad vodopádem sestřelte prstýnek, toto místo si zapamatujte, tudy za chvíli budete postupovat dál. Vylezte znovu na žebřík a shora sestřelte další dvě bedny, slezte dolů, vraťte se po lávce zpět a přeskákejte doleva po sestřelených bednách. Vylezte nahoru po dalším žebři, shora lze sestřelit rubín ze skály. Poté se vraťte, odbočte doprava a přeskákejte po bednách, zabočte doprava. Na konci vylezte na žebřík, kde přehoďte páku, tak jste přehradili tok řeky a zastavili vodopád.Slezte dolů,popojděte vpřed,¨odbočte doleva a přeskákejte po bednách, zleva vás napadnou vesničané. Postupujte tedy k nim, zlikvidujte je a jděte dopředu, na místě kde byl vodopád vstupte do tunelu. Na jeho konci seberte z vrat zlatý šperk, tak vrata otevřete, projděte jimi, poté si promluvíte s Hunningan, po skončení rozhovoru pokračujte dopředu a projděte i druhými vraty. Nastupte do člunu, automaticky pojedete dál a jakmile vystoupíte, jděte doleva k obchodníkovi a tentokráte se dokonale vyzbrojte, budete to za chvíli potřebovat. Na psacím stroji si hru uložte, jděte zpět, odbočte doleva a vylezte nahoru po žebříku. Vraťte se zpět, odbočte doleva a vylezte nahoru po žebříku, nahoře vyjděte po schodech, projděte vraty a po druhém schodišti vystoupejte výš, rozstřílejte sudy. Pokračujte doleva, v animaci spatříte, jak vesničané uzavřeli východy a vpouštějí na prostranství obrovskou, hodně odolnou a krvelačnou bestii jménem Gigant. Ta však nejdříve pozabíjí vesničany, inu ne nadarmo se říká, že „kdo s čím zachází, tím i schází". V reále se tedy budete muset této kolosální potvoře postavit sami, i když ne tak docela. Pokud jste totiž na začátku dali na moji radu a z pasti uvízlého vlka osvobodili, přijde vám teď na pomoc, poznáte ho podle zakrvácené levé zadní nožičky. Ten dokáže chvílemi bestii zabavit, tak od vás odpoutá pozornost a toho využívejte ke střelbě na Giganta, neboť tehdy jste zcela mimo nebezpečí. Útočící bestii je třeba uhýbat a střílet na ni nejlépe do hlavy, jakmile vyvrátí strom a začne se jím ohánět, střelte ji do hlavy, tak strom upustí. Uskakujte před jejími útoky a kryjte se a jakmile klesne na kolena, vyskočte mu na záda a mačkejte podle nápovědy tlačítka, tak ho budete zraňovat nožem. Po chvíli mu ze zad vylezou chapadla, to je Gigantovo nejzranitelnější místo a dobrý terč pro vaši brokovnici. Jakmile Gigant natáhne chatrče, seberte po něm odměnu patnáct tisíc a důkladně prohledejte všechny chatrče, je v nich spousta užitečných předmětů. Poté se vracejte stejnou, vám již dobře známou cestou, kterou jste přišli sem, po visutém mostě ke kapličce, na konci cesty těsně před kaplí vás napadne skupinka zmutovaných vlků, střílejte do jejich chapadel, která vylezou z jejich hlav. Jakmile se dostanete ke dveřím kapličky, otevřete dveře pomocí zlatého šperku, který jste sebrali z vrat v tunelu za vodopádem. Jakmile se ocitnete uvnitř kaple, prohledejte nejdříve pravou boční uličku, kde rozstřelte sud, poté se vraťte a pokračujte dopředu levou boční uličkou, na jejím konci vylezte nahoru po žebříku. Jděte dopředu, odbočte doprava a znovu doprava si přeskočte na lustr, ten se s vámi zhoupne a jakmile bude co nejblíže protější straně, přeskočte si s něj na druhou stranu. Vpravo je panel, na kterém teď musíte správně nastavit barevné spektrum, pokud si prohlédnete všechny barvy, zjistíte snadno, jak je máte nastavit. Jestliže se v barvách příliš nevyznáte, potom vám poradím, musíte otáčet barevnými kruhy, tedy červeným, zeleným a modrým následujícím způsobem a nejlépe i v dané pořadí. Tedy otáčejte takto: červeným kruhem otočte 2x, zeleným 3x a modrým 1x, mezi jednotlivými otáčeními pomocí příkazu „turn" se musíte vždy vrátit pomocí „back", jakmile takto přetočíte všechny kruhy, pomocí „back" se vraťte zpět a zadejte příkaz „combinate", tak se otevřou brány. Pokud ale něco pokazíte, nebo přetáčení nedokončíte a kliknete na „quit", musíte si správnou kombinaci nalézt už sami, neboť kruhy s barvami rozhodíte a moje rada vám už nebude nic platná. Odejděte od panelu doprava, zatočte vlevo a vstupte do dveří vpravo. Tak se spustí animace, v níž se setkáte s vámi hledanou Eshley, poté si po mobilu promluvíte s Hunningan, v reále se ocitnete v místnosti s Eshley, kam jste za ní vstoupili. Rozstřílejte sudy, posbírejte vše užitečné, potom vyjděte ze dveří ven a pokračujte po ochozu doprava, na konci seskočte dolů po žebříku. Otočte se a dejte příkaz Eshley k následování, tak seskočí za vámi, popojděte dopředu a spustí se další animace, v níž vás osloví podivný mnich ve fialové kápi. Eshley si po chvíli vzpomene, odkud ho zná, není to vzpomínka příjemná, poté mnich přivolá do kaple ozbrojence, kteří vás budou chtít zabít, no včas proskočíte oba oknem a zachráníte se. V reále se ocitnete s Eshley v malé místnůstce, rozstřílejte všechny sudy a posbírejte peníze a náboje, teprve potom vyjděte dveřmi ven.

5)Zpáteční cesta do vesnice

Nyní je vaším úkolem dovést Eshley zpět do vesnice, musíte ji však chránit, nesmí vám zemřít. Popojděte vpřed a z animace zjistíte, že se už na vás vesničané chystají. Projděte brankou a ihned rozstřelte sudy na voze před vámi, tak se zbavíte většiny útočníků, zbytek skolte s brokovnice. Pokračujte po cestě dolů, prohledávejte chatrče, sestřelujte ptačí hnízda, na konci seskočte dolů do otvoru v podlaze. Pokračujte skalním tunelem dopředu, projděte dveřmi, u obchodníka si můžete dokoupit vše potřebné, doporučuji hlavně koupit razantnější pistoli. Pak pokračujte tunelem vpřed a na jeho konci vylezte nahoru po žebříku, projděte dveřmi, v místnosti si hru na psacím stroji uložte. Projděte dveřmi, nyní se nacházíte nazpět ve vesnici, popojděte kousek dopředu a odbočte do první uličky vpravo. Postřílejte rychle vesničany před vámi, dávejte pozor, ať vám Eshley nezabijí, nebo neunesou (v případě jejího ohrožení ji vydejte klávesou F příkaz „stát", stejnou klávesnicí ji k sobě přivoláte), pokračujte vpřed, vyhýbejte se pastím na zemi a na konci uličky projděte vraty. Po pravé straně je otevřená veliká železná bedna, odveďte k ní Eshley a dejte ji příkaz, ať se do ní schová (default klávesa F), tak tam vskočí a přiklopí za sebou víko, nyní ji máte v bezpečí.Ted řádně prohledejte všechny chatrče, posbírejte cennosti a likvidujte nepřátele, poté se vraťte pro Eshley, pískněte na ni z jakékoliv vzdálenost (F) a ona z bedny vyleze a doběhne za vámi. Pokračujte k chatrči, ve které jste viděli žebřík, vylezte po něm nahoru, vlevo proskočte oknem a jděte doleva, na konci si seskočte dolů. Vydejte se k vratům, pokuste se je otevřít, ale nepůjde to, z jejich druhé strany je závora. Klikněte tudíž znovu na akční tlačítko, tak nastavíte dívce svá záda jako „stoličku", po které již sama přeleze přes vrata na druhou stranu a závoru z vrat odstraní, nyní již vraty bez problému projdete. Za vraty narazíte na obchodníka, pokud si potřebujete něco dokoupit, učiňte tak dle vlastního uvážení a potřeby, jen vás upozorňuji na to, že za chvíli půjde „do tuhého", poté pokračujte dál po mostě. V animaci si po mobilu promluvíte s Hunningan, pokračujte až na samý konec mostu, spustí se animace, z níž poznáte, že se na vás hrne hordy vesničanů, je to celá vesnice. Ocitnete se ve srubu, kde se potkáte s přítelem Luisem, který se stane vaším spolubojovníkem. Nejdříve se pokuste přistavit skříně a police pod okna, tak pozdržíte alespoň na chvíli počáteční divoký nápor vesničanů. Jakmile skříně i bariéry z prken v oknech prorazí, likvidujte vesničany pokud možno ještě před domkem přes okna a snažte se, aby se nedostali do světnice, Luise vám bude vydatně pomáhat. Udržujte si přehled o situaci, neboť oken je několik a nepřátelé se jimi hrnou dovnitř, jako mravenci. Nejvýhodnější pozice pro vás je v rohu poblíž schodiště, odkud máte skvělý výhled na všechny okna, přes která se na vás hrnou vesničané. O Eshley mít obavy nemusíte, ta se o sebe postará sama, uteče nahoru do horního patra, kde je v relativním bezpečí. Po světnici jsou různě uloženy velice užitečné věci, jako je munice a lékárničky, které včas sbírejte a používejte. Pokud situaci dole nezvládnete, potom ustupujte po schodišti zády otočeni nahoru, tak můžete dolů na zběsilce házet i granáty, aniž byste ohrozili přátele. I nahoře je spousta užitečných věcí, další munice a uzdravující rostliny, nedopusťte však v žádném případě, aby se vesničané dostali až do horního patra, kde se ukrývá Ashley. Úkol je to těžký, ale splnit se dá, v podstatě musíte zlikvidovat stanovený počet nepřátel, nebo odolat vesničanům po zadaný časový limit. Pokud se vám to podaří, zbylí vesničané usoudí, že jejich snaha je marná a jejich ztráty vysoké a v animaci se vrátí nazpět do vesnice. Pokud jste tedy nápor odrazili, Ashley sama za vámi v další krátké animaci přiběhne, odolali jste útoku krvežíznivých nepřátel, zachránili Ashley, poděkujete Luisemu a můžete si konečně hru opět uložit.

6)Nebezpečná cesta do hor


Vyjděte ven, prohledejte všechny chatrče, posbírejte vše užitečné, na psacím stroji si můžete hru uložit, u obchodníka si dokupte, pokud máte dosti peněz a volno v inventáři, ty nejlepší zbraně a dostatečné množství munice. Vpravo od něj se nalézá mechanizmus a v něm páka, teď se budete rozhodovat, kterou cestou se vydáte. Pokud přehodíte páku doprava, půjdete vpřed pravou cestou, ta je ale těžší a náročnější, neboť tam si na vás brousí zuby obr Gigant. Přehoďte tedy raději páku doleva, vejděte do tunelu, který jste si takto zpřístupnili, na jeho konci projděte vraty. Popojděte vpřed, zastřelte pár vesničanů a postarejte se o bezpečí Eshley, dejte jí příkaz, ať se ukryje vpravo do bedny. Nyní vyčistěte celé okolí od nepřátel, vejděte do uličky a vylezte nahoru po žebříku. Likvidujte další vesničany, pokračujte doleva, pobijte několik vesničanů a seskočte doleva dolů. Tady vás mimo jiných vesničanů napadnou dvě ženštiny s motorovými pilami, jak na ně, to už víte, přesto vám to připomenu, střelit je do nohy a jakmile se odporoučejí k zemi, picnout je do hlavy. Jejich mrtvoly oberte o diamanty, hlavně však o klíč od kempu, klíč použijte na dveře, projděte jimi, postřílejte všechny vesničany a teprve teď si k sobě přivolejte Eshley. Prohledejte celé okolí, rozstřelujte sudy a bedny, nato se vydejte vpřed a projděte vraty. Pokračujte dopředu, vpravo od vás si můžete dole v domečku na psacím stroji uložit, po schodišti vpravo se vydejte k obchodníkovi, kde si doplňte zásoby. Vraťte se po schodišti zpět, zabočte doleva, na konci znovu doleva a rovně dopředu se vydejte k lanovce, vyběhněte k ní po schodišti. Nejdříve zastřelte dva vesničany vlevo od sedaček lanovky zdálky před vámi, může se stát, že druhý se neobjeví. Poté nasedněte do jedné ze sedaček lanovky, pobíjejte vesničany jedoucí na sedačkách proti vám, pokud jste druhého zákeřníka nezastřelili hned nahoře, potom si hlídejte i levou stranu,jinak si k vám přeskočí a kladivem rozbije úchytky lana držící sedačku, takže se zřítíte k zemi. V dolní stanici si automaticky vystoupíte, prohledejte důkladně strojovnu, posbírejte vše užitečné a dveřmi vyjděte ven. Seběhněte dolů po prvních železných schodech, zde nechejte Eshley stát, ať na vás v bezpečí počká a sami pokračujte po dřevěné lávce do jeskyně, zbavte se nepřátel, přeskočte překážku, po žebři vylezte výš, postřílejte další vesničany a na konci z bedny seberte žlutý drahokam Catsaye. Vraťte se nazpět k Eshley, dejte jí příkaz k následování, po dalším schodišti seběhněte níž a vydejte se doleva. Před obchodníkem vlevo si na psacím stroji hru uložte, opět si doplňte inventář, poté pokračujte dál doprava, projděte vraty. Vydejte se dopředu po pěšině, jakmile doběhnete k vratům, spustí se animace, v níž pošlete Eshley do bezpečí a vy sami vstoupíte do místnosti, kde vás „uvítá" Boss jménem Mandez. Je to velice nebezpečný prevít, má tuhý život, jakmile vás chytí pod krkem a praští s vámi o zem, zopakujte si známou hříčku s kombinací kláves podle předlohy na obrazovce. Jakmile se vám podaří osvobodit se od Mandeze, v reále ho tedy musíte zlikvidovat. Ihned se rozběhněte na druhou stranu k žebříku, po kterém vylezte nahoru, jděte až na druhou stranu a odtud zdálky do něj šijte z brokovnice. Poleze za vámi po žebři nahoru, miřte mu na hlavu a snažte se ho srážet dolů, aby se za vámi nedostal. Pokud se mu to přece jen podaří, potom přeběhněte na druhou stranu a střílejte do něj, co se do něho vejde. Poté co změní svoji vizáž, nalákejte ho k některému barelu s výbušninou, střelte do něj a tak Bosse upálíte, spadne na zem, kde ho už z brokovnice dodělejte. Poté co natáhne paprče, posbírejte vše užitečné, seberte i odměnu třicet tisíc, hlavně nezapomeňte sebrat ze země Mandezovo falešné oko, které mu po jeho skonu vypadlo z očního důlku. Proskočte dírou ve stěně ven, tak se setkáte s Eshley a společně se vydejte známou cestou zpět, u obchodníka si hru uložte, ať nemusíte v případě nezdaru znovu podstupovat souboj s Mandezem. Pokračujte zpět, vydejte se až k lanovce, nastupte si a nechejte se převést nahoru na druhou stranu. Jakmile si nahoře vystoupíte, seběhněte dolů po schodišti, dál budete sice pokračovat vraty vlevo, ale můžete si ještě pro jistotu seběhnout dolů do domečku a hru si uložit. Potom se ale vraťte ke zmíněným vratům a použijte na ně falešné oko Mandele, tak vrata otevřete a projděte jimi. Postřílejte před vámi několik vesničanů a jakmile se nahoře na cestě objeví nákladní auto, co nejdříve jeho řidiče zastřelte a rychle si ustupte zpět k vratům, ať nepřijdete o „kejhák". Poté co neovládaný náklaďák havaruje, pokračujte po něm zleva vpřed, ale rychle se otočte, neboť zezadu vás napadne několik vesničanů, které samozřejmě zlikvidujte. Potom pokračujte po cestě nahoru, tam vlevo rozstřelte oba sudy, pak po vydlážděné cestě pokračujte k hradu. Spustí se animace, ve které vás budou ještě chtít dohnat rozlícení vesničané, ale včas se vám společně s Eshley podaří zvednout obě půlky padacího mostu, takže utřou nos a vy se ocitnete na hradě, hru si uložte.

7)Uvnitř hradu

Prohledejte důkladně celé nádvoří a rozstřílejte i sudy a bedny, posbírejte drahokamy, peníze a munici, v jedné z beden je známý zelený had, picněte ho a seberte vajíčko. Za domkem, ve kterém se nachází obchodník, naleznete pokladnici, otevřete ji a seberte peníze. Nyní již můžete vejít do domku k obchodníkovi, dokoupit si co potřebujete, i v domku je několik užitečností, které posbírejte a na psacím stroji si hru uložte. Vyjděte z domku ven a vydejte se společně s Ashley nahoru po kamenném schodišti. Musím vás ale předem upozornit na skutečnost, že na vás čeká nejen spousta nebezpečných nepřátel, ale i mnichů v černých hábitech, jejichž nekalým záměrem je vám vaši společnici naložit si na záda a unést ji, buďte proto ve střehu a daleko se od ní nevzdalujte. Nad schodištěm projděte dveřmi, dejte dívce příkaz k zastavení a sami jděte dopředu, v animaci spatříte celou hradní lokaci. Nakoukněte doleva za roh, pokuste se zastřelit mnichy v černých kápích před vámi, jestliže se vám to nepovede, nic se neděje, po chvíli se s nimi stejně potkáte. Z bedny seberte náboje, dejte Eshley příkaz k následování a pokračujte dopředu, pokud jste mnichy nepobili, sejměte je tudíž teď. Zabočte doprava na další schodiště, těsně před jeho vrcholem nechejte dívku stát, nakoukněte doleva, v animaci spatříte, že zde na vás číhají mniši s katapulty. Vlevo tedy rozstřelte sud s výbušninou vedle katapultu, tak se zbavíte katapultu i jeho obsluhy, společně s Ashley pak projděte podchodem. Zabočte doprava a vydejte se nahoru po schodišti, před jejich vrcholem nechejte dívku stát, vlevo vidíte veliká vrata, vpravo mezi střílnami ve zdi zlikvidujte stejným způsobem vzdálený katapult. Sami pak popojděte dopředu a jděte doprava, rychle se otočte a zavčas zlikvidujte další katapult, přivolejte si Ashley a zabočte vpravo do domečku, zbavte se mnicha s umrlčí maskou. Zde nechejte opět dívku stát, buďte ale ve střehu, neboť po chvíli se objeví dva mniši a budou chtít vám dívku unést, včas je tedy skolte. Poté domeček prohledejte, je v něm plno užitečných předmětů, rozbíjejte bedny a vybírejte pokladnice (jedna pokladnice je i vlevo za domkem). Nechejte zde dívku ukrytou a sami vyjděte ven, pokračujte rovně vpřed, vlevo zničte další katapult, dojděte až do kruhové střílny. Přistupte k panelu s klikou a otáčejte jí pomocí klikání na akční tlačítko, tak vyzvednete zezdola dělo,z něj potom rozstřelte veliká vrata, na která jsem vás před chvílí upozornil. Vraťte se zpět, dejte Eshley příkaz k následování a společně projděte dál otvorem, který vznikl po rozstřelení vrat. Narazíte na obchodníka, takže si opět doplňte munici, poté společně s dívkou projděte dveřmi. V animaci si po mobilu promluvíte Hunningan, v reále potom seberte ze stolky náboje a ze skříňky za vámi peníze. Nyní se vydejte společně až do horního patra, jakmile zastřelíte prvního mnicha, vyhrne se z patra pod vámi spousta mnichů, můžete si pomoci rozstřelením barelu s výbušninou, chraňte dívku a zlikvidujte i jejich kápo, mnicha v červeném hábitu, ten je nejnebezpečnější a nejhouževnatější. Rozstřílejte vše, co můžete, prohledejte skříňky a police, získáte spousty peněz, drahokamy a náboje. Z výklenku seberte zlatý meč, seběhněte o patro níž, kde z výklenku seberte platinový meč a na jeho místo vložte zlatý z vašeho inventáře. Vraťte se nahoru a do prázdného výklenku vložte z inventáře platinový meč, tak se odkryje deska a vy můžete společně projít takto zpřístupněnými dveřmi. Popojděte vpřed, tak se v animaci potkáte se známým přítelem Luisem, v reále potom nechejte stát Eshley vpravo u velikých vrat a sami pokračujte dál malými dveřmi naproti. Zlikvidujte mnichy a to i v malé místnosti, prohledejte skříňky a posbírejte peníze i cennosti. Vyjděte ven a pokračujte doleva, zlikvidujte mnichy se štíty a projděte dveřmi doprava. Z pokladnice seberte klíč a předem se připravte na prudký atak mnichů. Opět si můžete pomoci včasným rozstřelením barelu s trhavinou, jakmile mnichy zlikvidujete, vracejte se zpět k dívce, jen po cestě pozor, nad jedním obloukem na vás čeká zákeřný mnich s kuší, včas ho picněte. Vrata, u kterých čeká Eshley, si otevřete klíčem z inventáře, ten jste před chvílí nalezli a společně projděte vraty. Postupte vpřed, spustí se animace, po ní popojděte dopředu a spatříte druhou. Po jejím skončení si naproti na psacím stroji uložte hru, rozbijte vázy a poberte jejich obsah, poté pokračujte dál dveřmi vpravo. Nařiďte dívce, ať zůstane na místě a sami prohledejte místnost, rozstřelte vázy, posbírejte munici, v první místnosti vpravo za obrazem jsou peníze. Pokračujte do druhé místnosti, ze zdi seberte dopis a přečtěte si ho v inventáři, vlevo v místnosti jsou dva železní oři, chrlící oheň, tudy zatím neprojdete. Vpravo za obrazem najdete klíč od vězení, seberte ho a vraťte se zpět k Eshley, vpravo od dveří, kterými jste sem přišli, jsou dveře od vězení. Rozbijte sudy, poté si dveře otevřete právě nalezeným klíčem z inventáře, projděte jimi a seběhněte dolů po schodech. Přistupte ke kleci, kde je vězněna obr Garrador, jakmile klec vyrazí, uhýbejte jeho ranám. Je slepý, ale orientuje se podle sluchu, takže střelte do zvonu a jakmile k němu poběží a odhalí vám jeho záda, šijte do nich z brokovnice ostošest. Jakmile ho skolíte, seberte po něm nemalou peněžní odměnu, která po něm zůstala, přehoďte páku v kleci, ve které byl uvězněn, tak jste uhasili nahoře oheň, šlehající z nozder železných ořů. Vraťte se k Eshley, pobijte vlevo v chodbě mnichy a raději si znovu vpravo za dveřmi na psacím stroji hru znovu uložte. Poté se vraťte a pokračujte společně dopředu, odbočte k železným ořům, nyní již můžete pokračovat dál. Pobíjejte mnichy, projděte dveřmi, v místnosti zastřelte dalšího mnicha a z podstavce seberte krabičku s náboji, poté oba společně projděte protějšími vraty, neboť před nimi ji bohužel nechat čekat nemůžete, bez vaší společnice totiž neprojdete. V místnosti ji nechejte stát u vrat, kterými jste vešli a teď ji budete muset ubránit. Zdálky z brokovnice likvidujte mnichy, můžete používat i granáty, jen je nenechejte přiblížit k vám, unesli by Eshley. Jakmile tyto krvelačné bestie zlikvidujete, prostřílejte si cestu po schodech dolů, postřílejte zbytek mnichů, rozbijte vázy na chodbě a projděte společně protějšími dveřmi do místnosti. Před vámi naproti vidíte u zdi na podlaze dvě nášlapné plošiny, doveďte dívku k té vlevo a postavte ji na plošinu, dejte ji příkaz k zastavení, tak vám plošinu zatíží. Sami se vydejte k pravé plošině, stoupněte si na ni, tuto zatížíte vy.Nyní se připravte na další zběsilý útok mnichů, kteří počnou k vám přicházet stejnými dveřmi, kterými jste do místnosti vstoupili i vy. Likvidujte je hned ve dveřích z brokovnice, nenechejte je přiblížit, můžete jít jim i naproti a projít dveřmi, zbytek mnichů pak dobít na všech schodištích. Dejte dívce příkaz následování a postřílejte i mnichy s kušemi na balkónech po obou stranách, poté přistupte k panelu s klikou a klikáním na akční tlačítko si spustíte padací most, po kterém společně přeběhněte na druhou stranu, v krátké animaci spatříte, co máte dělat dál. Popojděte vpřed a u obrazu vlevo udělejte Eshley „stoličku", tak dívka po vašich zádech vyleze nahoru a půjde točit klikami na dvou panelech. Teď musíte ochránit před mnichy nejen sebe, ale i Eshley nahoře točící klikami, neboť mniši chtějí zabít vás dole i dívku nahoře, nesmíte tedy žádného mnicha k ní nechat přiblížit. Jakmile sebe i dívku ubráníte a ona otočí klikami na obou panelech, z vody vystoupí kamenné bloky. Jděte k místu, kde jste dívku vysadili nahoru a pomozte ji seskočit dolů, potom se oba rozběhněte k vodě a po kamenných kvádrech trčících nyní z vody si společně přeskákejte až k protějším vratům, kterými projděte. Rozstřílejte všechny vázy, otevřete pokladnice, u obchodníka si můžete dokoupit vše potřebné. Vlevo od něj jsou modré dveře, tudy se dostanete na cvičnou střelnici, kde si lze vydělat nějaké ty peníze. Projděte tudíž jimi, promluvte si s mužem vpravo, zde si vyberte zbraň a poté projděte dalšími dveřmi na střelnici. Zde střílejte na postavy, které se vám postupně objevují vpředu i v dáli, jakmile skončíte, ukáže se vám tabulka, ze které zjistíte, kolik peněz jste si „vystříleli". Vraťte se zpět k obchodníkovi, jděte do chodby, tak z animace zjistíte, že Eshley ztratila nervy a rozběhla se k pasti, takže jste o ni její vinou přišli. Promluvíte si po mobilu se skřetem Salazarem, v reále se otočte dozadu a vstupte do dveří vlevo, ocitli jste se ve stokách.

8)Ve stokáchRozstřelte sudy, posbírejte vše užitečné, o kousek dál seskočte dolů do stoky. Pokračujte dopředu, zabočte vpravo a narazíte na první z mnoha bestií, kterých je ve stokách plno. Jsou velice špatně viditelné, zviditelní se až poté, co je trefíte z brokovnice, pobíjejte je tedy a sbírejte po nich drahokamy. Odbočte doleva, na konci doprava, jděte vpřed a zlikvidujte další Novistadory, tak se nazývají tyto bestie. Seskočte do stoky pod vámi, posbírejte drahokamy ve vodě, naproti z malého okénka seberte náboje, po protějším žebříku vylezte nahoru, projděte dveřmi doleva. Ocitli jste se u vězeňských kobek, pobijte několik potvor, prohledejte ty otevřené kobky, najdete další drahokamy. Pokračujte dál chodbou naproti dveřím, kterými jste sem přišli. Zabočte doprava, poté doleva, pak doprava a ještě jednou doprava, poté vstupte do dveří vlevo. V místnosti vyberte pokladnici, seberte lampu a rozstřílejte bedny a nakonec otočte ventilem, tak vypustíte vodu ze stoky. Vyjděte z místnosti ven a prostřílejte si cestu přes několik dalších bestií až do chodby s vězeňskými kobkami, zbavte se dalších bestií, zabočte doleva a nyní již na konci můžete seskočit dolů do vámi odvodněné stoky. Vykopněte bránu před vámi, zlikvidujte další potvory, vyběhněte po schodech výš, vlevo rozstřelte sudy, po dalších schodech vyběhněte až nahoru, kde projděte dveřmi. Otočte se doprava, teď se musíte opatrně dostat na druhou stranu mezi kývajícími se ostřími. Používejte běh, mezi každým ostřím se zastavte, ve vhodný okamžik rychle vběhněte mezi další ostří, přeskočte mezeru v podlaze a opatrně stejným způsobem přeběhněte na druhou stranu. Tam projděte dveřmi a vlevo vylezte nahoru po žebříku, vlevo rozstřelte sudy a dveřmi vpravo vstupte na ochoz v hale. Přeskočte na lustr, ve vhodný okamžik z něj přeskočte na druhou stranu, rozstřelte sudy a seskočte dolů. Pokračujte dál dveřmi vedle obchodníka, z animace zjistíte, že vás čeká další tuhý boj. Hru si uložte, vyběhněte nahoru po schodišti a vlevo od obchodníka projděte dveřmi. Po krátké animaci vstupte do haly, postřílejte mnichy, vyberte pokladnice a rozstřílejte vázy, projděte dál protějšími dveřmi. Z ochozu seskočte dolů, zlikvidujte další mnichy, pokračujte dál vchodem, pootvírejte pokladnice a po dalším schodišti vyběhněte výš. Projděte dveřmi a pokuste se nejdříve skolit mnicha v červeném hábitu, pokud vám uteče, za chvíli si zkomplikujte život, zabijte i mnicha v černém. Pokračujte vpřed po schůdcích dolů, projděte dveřmi, pokud jste mnicha v červeném nestačili sejmout, z animace zjistíte, že půjde do tuhého, mnich v červeném se zmocnil kulometu. Dveřmi naproti projděte dál, nyní budete muset zmíněného mnicha zastřelit. Miřte mu na hlavu, jakmile ji vystrčí, vystřelte a hned se ukryjte, než počne střílet. Toto zopakujte asi tři až čtyřikrát, tak ho zabijete a z něj vypadne klíč, který seberte. Jděte ke dveřím naproti a klíč na něj použijte, projděte dveřmi, které jste si takto otevřeli, uvnitř rozstřílejte vázy a z trofeje jelena sestřelte diamant. Přistupte k panelu a zadejte jednoduchý kód, 1-2-3-4 a poté potvrďte OK,tak se odsune stěna a zpřístupní se vám další dveře, kterými projděte. Spustí se animace, promluvíte si po mobilu se skřetem Salazarem, který na vás pošle další mnichy. Ničte přednostně ty s raketomety a kušemi, nahoře na stěně vpravo ode dveří stiskněte červený knoflík, tak dole vyjede modrá zdobená truhlice. Vejděte do protějších dveří, kde na konci místnosti na panelu stiskněte druhé červené tlačítko, tak k modré truhlice vyjede podlážka. Vyjděte ven a jděte k podlážce, po ní přejděte k truhlici, ale pozor, brání ji dva raketometčíci, které musíte zlikvidovat. Poté z truhlice vyjměte část ornamentu, projděte dál zdobenými dveřmi, hru si uložte, pokračujte chodbou dopředu, dalšími dveřmi projděte na volné prostranství. U fontány si můžete přivydělat, postřílet pár havranů, ale raději šetřete municí, budete ji potřebovat, porozbíjejte sudy a projděte dál dvoudílnými vraty. Po krátké animaci pokračujte dopředu, po chvíli si po mobilu znovu promluvíte se Salazarem, poté si všimněte vrat vpravo, tudy za chvíli budete pokračovat. Seběhněte po schodech až dolů do bludiště mezi živými ploty, likvidujte zmutované vlky, nyní musíte najít dvě sochy, z nichž každá má u sebe půlku modré pečetě. Jedna socha se nachází dole mezi živými ploty, druhá je o patro výš. Jakmile tedy seberete obě půlky pečetě, vraťte se zpět k vratům, na které jsem vás před chvílí upozornila, v inventáři spojte obě půlky pečetě a celek použijte na vrata, tak jimi projdete a hra se uloží.

9)Osvoboďte Ashley


Prohledejte celý pokoj, posbírejte vše užitečné, vejděte do sousední místnosti, ze stolku seberte listinu a v inventáři si ji přečtěte, u obchodníka si dokupte větší kufr (zvětší se vám rozsah inventáře), posbírejte předměty, ze skříně seberte zrcátko, pak se vraťte do sousední místnosti, odbočte doleva, vlevo si můžete hru uložit na psacím stroji a poté projděte dveřmi. Chodbou pokračujte dopředu, na jejím konci zabočte doleva do jídelny. Rozstřílejte vázy, ze stolů seberte vše potřebné a užitečné, jděte na druhý konec jídelny a na jejím konci vpravo ve výklenku zazvoňte na zvonek. Tak se přetočí obraz, na kterém rozstřelte zelenou láhev, teď jste si zpřístupnili vchod po vaší levé straně, projděte jím do místnosti. Popojděte vpřed, tak se v animaci ocitnete v kleci a seskočí za vámi gigant Garrador. V reále uhýbejte jeho ranám, ustřelte zámky u obou branek a vykopněte je, proběhněte ven, likvidujte mnichy a obíhejte klece a kdykoliv se gigant ocitne alespoň na chvíli otočen k vám zády, střelte ho, to je jeho zranitelné místo. Stačí několik takto dobře mířených střel a natáhne paprče, seberte po něm slušný finanční obnos. Dveřmi projděte do následující místnosti, mnichy pod vámi můžete zlikvidovat granáty, poté seskočte dolů a vlevo přehoďte páku, tak jste si vysunuli most. Vylezte zpět nahoru po žebříku a po mostě přejděte na druhou stranu, kde projděte dveřmi. Zbavte se mnichů, vyběhněte nahoru a jděte k obchodníkovi, zde si můžete hru uložit na psacím stroji a u obchodníka zakoupit ještě větší kufr, poté projděte dveřmi vlevo. V animaci bude zavražděn váš přítel Luise, v reále prohledejte celé patro a posbírejte vše užitečné, rozsekejte i vázy, odkryjte obraz a za ním seberte peníze (5000 pesos). Sejděte dolu na výběžek, pod kterým vidíte připoutanou Eshley, tu musíte osvobodit. Pouta je nutné rozstřelit seshora, ale dobře miřte, ať nezastřelíte dívku, tak byste zemřeli taktéž. Jakmile ji osvobodíte, ze dveří pod vámi se vyhrnou mniši v černých hábitech, ty musíte seshora likvidovat, jinak vám dívku unesou, jakmile se s ní dostanou dole přes dveře, odtáhnou ji do některé z chodeb, skončili jste také. Jakmile zlikvidujete první „várku" mnichů, Eshley se rozběhne ke dveřím a bude se chtít dostat pryč, místo toho však se objeví další mniši včele s jejich kápem, mnichem v červeném hábitu. Toho musíte zlikvidovat nejdříve, neboť dokud je naživu, bude stále přivolávat další mnichy v černém, ale při tom stále hlídejte dívku, ať se k ní nepřiblíží žádný mnich v černém, vždy ho zavčas skolte. Poté co zlikvidujete všechny mnichy, dívka se rozběhne ke dveřím, tentokráte jimi již projde a na chvíli teď budete ovládat.

10)Ashley

Nejdříve si hru uložte na psacím stroji, poté se vydejte chodbou dopředu. Eshley má prázdný inventář, takže nemá ani žádné zbraně, mapa ale funguje. V místnosti před vámi narazíte na mnicha, zabočte doprava a hoďte po něm svítilnu, popojděte vpřed a vlevo seberte druhou, hodíte ji po něm a tak mnicha spálíte na škvarek. Posbírejte všechny užitečnosti, pak zatočte klikou, zvednete mříže a zprůchodněným vchodem přejděte do druhé místnosti, kde se stejným způsobem zbavte dalšího mnicha. Postupně zatočte oběma klikami, tak odstraníte dvojité mříže, vstupte do chodby, zabočte doprava, vstupte do dveří vlevo. Seberte kamennou tabulku nad krbem, poté se pod stolkem podplazte k červenému tlačítku a stiskněte ho, zvednete si mříže, tak se dostanete k druhému červenému tlačítku, které rovněž stisknete. Jděte dozadu ke knihovničce, odsuňte ji a stiskněte třetí tlačítko, poté jděte na druhou stranu místnosti a dveřmi projděte do chodby. Pokračujte chodbou vpřed, zatočte doleva, nato doprava, seběhněte po schodech dolů a v místnosti napravo přistupte k panelu. Aktivujte ho a nyní musíte složit obrázkové puzzle. Pokud nevíte jak na to, poté si představte, že jednotlivé dílky puzzle jsou vaše numerická klávesnice. Přesunujte tedy dílky pomocí kláves pro chůzi a potvrzujte akčním tlačítkem takto: 4,1,2,3,6,9,8,7,4,1,2 a 3(jestliže uděláte chybu a puzzle rozhodíte, pak moje rada neplatí), tak si otevřete dveře do další místnosti. Vejděte dovnitř, zde seberte zlato, Salazarův rodinný šperk a diamant, poté co tak učiníte, všechny sochy obživnou. Vyhněte se šikovně prvním sochám, poté rychle vyběhněte z místnosti ven a stejnou cestou, jako jste přišli sem, se kalupem vracejte nazpět. Obživly ale i další sochy, ty už musíte likvidovat podle vám známé nápovědy na obrazovce, jakmile doběhnete k modře zdobeným dveřím, neodbočujte doleva do místnosti, kde jste začínali, ale projděte těmito dveřmi do místnosti. Zde seberte listinu a náboje, do mechanizmu vložte Salazarův šperk, tak se zvednou dveře a zpřístupní se vám žebřík, po kterém samozřejmě vylezte nahoru. Utíkejte dál chodbou, na konci projděte dveřmi a v animaci se setkáte s vaším ochráncem, hra se uloží.
Cesta z hradu ven

Konečně jste tedy opět oba pohromadě a můžete se vydat dál, opět chraňte Eshley. Nejdříve si přehoďte z dívčina inventáře vše co posbírala do vašeho, poté si promluvte opět se Salazarem a v reále se už můžete vydat na cestu. Otočte se tedy a projděte hnědými dveřmi, popojděte vpřed, nechejte Eshley stát na místě a sami nasedněte na plošinu mezi dvěma obrovskými otáčejícími se ozubenými koly, budete převezeni na druhou stranu, kde si vystupte. Projděte protějšími dveřmi a po krátké animaci se ocitnete v lokaci, plné vroucí lávy a nepřátel. Jděte doprava počkejte u schůdků, až se k vám zprava přiblíží nepřátelé na pojízdném stroji, stačí jedna přesná rána a odporoučí se do horoucí lávy. Sejděte po schodech dolů, vyberte pokladnici a na druhé straně včas proskočte v pravý okamžik mezi otáčejícími se kulatými mřížemi doprostřed, druhou stranou ve správnou chvíli vyskočte ven. Skolte několik mnichů, po stranách a před vámi jsou další bastardi, ovládající železné draky, šlehající oheň. Vyberte si místo, odkud na ně vidíte, ale tak, aby vás nezasáhly plameny a oba sestřelte i s draky do lávy. Poté se vydejte dopředu, vyběhněte nahoru po schodech a z modré pokladnice seberte část ornamentu. Vraťte se zpět až k vratům, kterými jste sem přišli, projděte jimi, nasedněte na plošinu s ozubenými koly a vraťte se k na vás čekající Eshley. Vpravo projděte vraty, na psacím stroji si hru uložte a projděte zpřístupněnými vraty, nasedněte společně do vozíku, tak budete převezeni do další části hradu. Jakmile vozík zastaví, vystupte si, rozstřelte vázy a projděte vraty. I zde je možno si na psacím stroji hru uložit, poté do obrazu vložte všechny tři části ornamentu, tak do podlahy zajede stěna a zpřístupní se vám vrata, kterými projděte. Jděte dopředu k dalšímu vozíku, nastupte si a na konci si vystupte, rozstřelte vázy, projděte dveřmi, hned nato dalšími doleva. V místnosti přesuňte obě plochy na nášlapné plošinky v podlaze, Eshley doveďte ke třetí a nechejte ji tam stát, sami si stoupněte na čtvrtou, tak si zpřístupníte dveře, kterými projděte Jděte k nim, ze dveří rozstřelte čtyři stropní lustry, tak si v animaci promluvíte se Salazarem, pokračujte chodbou až na konec. V animaci bude dívka uvězněna, spadnou za ní mříže, poté se proti ní rozjede smrtící rotační stroj. V reále přistupte k mřížím a zastřelte zdálky oba mnichy, kteří stroj obsluhují, tak se mříže uvolní, nechejte Eshley kolem vás vběhnout do místnosti a sami rychle ustupte, tak se stroj zastaví, neboť dveřmi neprojede a uvízne. V místnosti seberte z pokladnice šachy a z druhé královský grál, poté ustřelte u dveří visací zámek a projděte přes místnost a další dveře do chodby. Vydejte se dopředu, seberte listinu, projděte vraty a nechejte za nimi dívku stát. Sami pokračujte chodbou dopředu, zbavte se podle nápovědy rytířů, ve vedlejší místnosti seberte druhý královský grál, nyní musíte postřílet všechny rytíře, kteří vystoupí z klecí dvakrát po sobě. Vraťte se k dívce, společně projděte vraty zpět. Vydejte se chodbou dopředu, na konci odbočte dvakrát doprava a zabočte do chodby vlevo. Zdálky se zbavte několika mnichů, ze soch sestřelte diamanty, na konci vložte oba grály do soch, tak si zvednete mříže a můžete projít vraty. Hned na začátku rozstřelte vázy, pozor na jedovatého hada, vstupte do chodby, vlevo ze skříňky vyberte peníze. Na konci chodby nechejte Eshley stát, sami proskočte oknem a vylezte nahoru po žebříku, po levé straně z okna postřílejte brouky, zničte jejich hnízdo, vraťte se k Eshley a projděte vraty. Jedna z bestií vám ale stejně Eshley unese, pobijte zbytek brouků, jděte na druhou stranu a přehoďte na panelu páku. Tak se spustí padací most, ale v půli zůstane viset na řetězu, ustřelte tedy u řetězu úchytku, tak most spadne dolů, přejděte po něm a projděte vraty, setkáte se s obchodníkem a hru si uložte. U obchodníka si dokupte vše potřebné, doporučuji si koupit i raketomet, bude se vám hodit. Ze židle seberte náboje, pokračujte chodbou doprava, zabočte vlevo a pojděte dveřmi. Rozstřelte sudy, seběhněte dolů po schodech, v animaci si promluvíte se Salazarem a poté spatříte, jak mniši odvlékají Eshley do zajetí. Utíkejte dopředu, v krátké animaci uvidíte mnichy, jak se ženou ke katapultům, nedejte jim tedy šanci na vás zaútočit, tak pospíchejte vpřed a nezdržujte se zcela zbytečným bojem. Před vraty odbočte doleva, poté doprava, postřílejte několik mnichů, oběhněte ochoz a vpravo vstupte do prvních dveří. Hned naproti mezi ozubenými koly vidíte malou, docela špatně viditelnou dřevěnou zarážku, která by bránila ozubeným kolům se otáčet, rozstřelte ji tudíž. Poté si vylezte postupně po dvou žebřících až nahoru, jděte k panelu s pákou, seberte listinu a rostlinu a přistupte k páce, ještě ji nepoužívejte. Otočte se doprava, na vaší úrovni a kousek pod vámi vpravo jsou mezi ozubenými koly další dvě dřevěné zarážky, obě taktéž rozstřelte, teď už nic nebrání kolům se otáčet, takže přehoďte páku, tak uvedete celý stroj do pohybu a v animaci spatříte, že jste si přetočili most.Nyní si po žebřících seskákejte až dolů, cestou likvidujte mnichy a rozstřelujte všechny bedny, tak se dostanete až ke dveřím, kterými jste sem přišli. V animaci spatříte, že se na vás chystají další mniši, seběhněte dolů po schodišti a pobíjejte mnichy, rozstřelujte bedny a vyjděte ven nyní již zpřístupněnými vraty. Mnichy před vámi pobijete nejlépe granátem, poté projděte dalšími vraty, rychle zlikvidujte další mnichy a připravte se na souboj se dvěma gigantickými slepými Garradory. Uhýbejte jim tak, abyste je od sebe rozdělili, můžete jim unikat i obíháním chodem, maťte je střelbou do zvonů a jistě již víte, že nejzranitelnější místo je na jejich zádech, používejte i zápalné granáty, tak jejich pohyb na chvíli zastavíte, nebo alespoň zpomalíte a získáte čas na přesnější zaměření vaší zbraně, pak stačí několik přesných zásahů a natáhnou paprče. Seberte po jejich mrtvolách docela slušné peníze, projděte vraty, ze soch seberte drahokamy, vyběhněte nahoru po dalším schodišti a projděte vraty. V animaci se setkáte s vězněnou Eshley, ale i s proradným Salazarem, ten zmačkne tlačítko a tak otevře propadlo, kterým spadnete do šachty. Při pádu dolů používejte tlačítka podle nápovědy na hrací ploše, tak se zachytnete a nezabijete se nárazem na ostrý hrot. Ještě spatříte, že Salazar nechá zlostí bez sebe odvést vaši chráněnou dívku ze sálu, poté co se v reále ocitnete ve stoce, posbírejte vše užitečné, na psacím stroji si hru uložte, pokud jste již použili raketomet, potom si dokupte u obchodníka další, budete ho za chvíli nutně potřebovat. Vylezte nahoru po žebříku, vydejte se stokou doleva, prohledávejte odpadní roury, v některých naleznete drahokamy, sbírejte užitečné předměty a jděte stále dopředu. Po chvíli z animace zjistíte, že se na vás chystá bestie Verdugo, buďte tudíž ve střehu, projděte dál dveřmi. Dojdete k šipce, ukazující doprava, ignorujte ji a jděte rovně dopředu. Vždy jak vás bestie napadne, zbavujte se jí kopírováním kláves podle nápovědy na hrací ploše, tak dá alespoň na chvíli pokoj. Na konci vstupte do místnosti, jděte na druhou stranu a za rožkem vpravo přehoďte páku, zprovoznili jste si tak výtah. Chvíli vyčkejte, tak se objeví Verdugo, utíkejte k láhvi s tekutým dusíkem a převrhněte ji na něj, tak na chvíli zatuhne a stačí jedna rána z raketometu, abyste se ho nadobro zbavili. Posbírejte po něm větší finanční obnos, jděte zpět a aktivujte panel, poté projděte zpět do chodby a utíkejte dopředu. Cestou lze převracet láhve s dusíkem, taktéž i za dveřmi v místnosti vpravo, je to ale zbytečné a nic tím nedosáhnete. U šipky ukazující doleva nyní odbočte, projděte dveřmi, posbírejte několik užitečných předmětů a na druhé straně vstupte do výtahu, spustí se krátká animace a hra se uloží.

11)V dolech

Poté, co sjedete dolů výtahem, seběhněte doprava dolů k obchodníkovi. Doplňte si u něj zásoby, ale především i další raketomet (raketomety mohou vystřelit jen jednou, mají pouze jednu hlavici). Pokud potřebujete peníze, vpravo za dveřmi je střelnice, jděte tam, ostatně tam naleznete i listinu, u střelmistra si vyberte zbraň a projděte dveřmi na střelnici. Cinkněte na zvonek a již si můžete ověřit přesnost vaší mušky a váš postřeh, kolik peněz vyděláte, záleží jen na vašem střeleckém umění a postřehu. Poté se vraťte nazpět k obchodníkovi, ještě posbírejte kolem nějaké ty užitečnosti, u psacího stroje seberte listinu a na něm si hru raději uložte, dál pokračujte vraty vlevo. Štolou pokračujte dopředu, pobijte několik vesničanů, jděte stále vpřed, tak dojdete k žebříku, vedoucímu dolů. Vpravo nejdříve postřílejte všechny vesničany, ať si zjednodušíte práci, poté slezte po žebři dolů a zlikvidujte zbytek nepřátel. Jděte k panelu, na kterém přehoďte páku, v animaci spatříte, že jste uvolnili jeden z důlních vozíků, který vjede na výtahovou plošinu, ta se s ním ale v polovině zastaví. Poté se vydejte k protější stěně, po schůdcích vyběhněte nahoru, pozor na nově se objevivší vesničany, u panelu seberte zlato a přehoďte další páku. Znovu vás napadnou vesničané, z nichž jeden má opět motorovou pilu, jak na něj, to už dobře víte. Vraťte se dolů a znovu přehoďte první páku, tak sjede dolů vozík na výtahové plošině, v kterém jsou dynamitové patrony, seberte je a uložte je na aktivní místo vlevo na skále před modrými vraty a rychle se ukryjte, nastane výbuch a po odstřelené skále jste si zpřístupnili vrata, kterými projděte. Vydejte se k protějším vratům, tak se z nich na vás vyřítí dvě gigantické bestie. Nebojujte, ale utíkejte rychle k žebříku, vylezte po něm nahoru na plošinu, rychle se zachytněte kladky, dříve než vás některá bestie z plošiny setřepe a po kladce sjeďte dolů k panelu. Jakmile jedna bestií vstoupí doprostřed kruhu, zatáhněte za páku, tak se otevře propadlo a bestie skončí v pekle. Druhou bestii však již musíte skolit z raketometu, ne nadarmo jsem vás před chvílí upozorňovala, že si jej máte zakoupit u obchodníka. Seberte po druhé mrtvé bestii nemalé finance (15000) a jděte k vratům, ze kterých se na vás vyřítily obě bestie a projděte jimi. Pokračujte vpřed skalním tunelem, tak dojdete do jeskyně, ve které vás napadnou brouci. Snažte se je postřílet, dokud plachtí ve vzduchu, stačí pak jedna přesná rána a poroučejí se k čertu. Odbočte doprava a pokračujte nahoru po skalní pěšině, pozor na další brouky, po cestě sbírejte náboje a další užitečné předměty. Vpravo na skalní stěně aktivujte tlačítko, tak spustíte paprsek, ihned pobijte další brouky, vstupte do tunelu a aktivujte i druhé tlačítko, opět se objeví silný paprsek. Oba paprsky se spojí a z animace zjistíte, že vzniklý žár roztavil vrata. V reále pak odrazte další spontánní útok brouků, vraťte se a odbočte doleva, jděte k mříži, před kterou jste roztavili vrata a projděte jí. Ocitli jste se v dalším skalním tunelu, nyní budete muset včas proběhnout mezi nebezpečnými buchary. Pod prvním použijte běh, ke druhému se vytáhněte, na druhé straně v pravý čas seskočte a rychle se rozběhněte vpřed, poté vlevo přehoďte páku a podběhněte pod několika dalšími buchary. Na konci chodby seberte z oltáře Královské insignie, poté přistupte k oltáři, vstupte na něj, tak budete vyvezeni nahoru a hra se uloží.

12)Archeologické vykopávky


Poté, co v animaci vyjedete na oltáři do nové lokace, seberte listinu z dřevěného sloupku a v inventáři si ji přečtěte, u obchodníka si dokupte vše potřebné, pokud máte místo v inventáři (můžete si místo i udělat) a dostatek peněz, potom si rozhodně kupte i další raketomet, hodí se i na likvidaci velkých hloučků nepřátel, navíc to přijde mnohem laciněji, než kdybyste si museli dokupovat velké množství nábojů, které pak promrháte na velké shluky nepřátel. Nato se vydejte pravou stranou po stezce dopředu, po krátké animaci narazíte na první vesničany, které postřílejte. Sestřelte havraní hnízda, vyberte pokladnice, rozstřelujte sudy, pokračujte dopředu, narazíte na veliký shluk vesničanů, tady se právě vyplatí použít raketomet. Můžete ale také vylézt před vámi nahoru po žebříku a shora z bezpečí z plošiny vesničany likvidovat. Seskočte z plošiny dopředu a zprava vskočte oknem do chatrče, zde vyberte pokladnici a na panelu točte klikou, otevřete si vchod do podzemí. Vskočte dolů do vzniklého otvoru, skalní chodbou se vydejte vpřed, rozstřelte bednu, shora postřílejte vesničany a zlikvidujte střelbou i pasti na zemi. Poté vylezte vlevo nahoru po žebříku, kde seberte klíč, likvidujte vesničany, můžete si pomoci shazováním žebříků, po kterých za vámi lezou nahoru, tak se jich rychleji zbavíte, pozor ale na známého zloducha s motorovou pilou. Jakmile prostor od vesničanů vyčistíte, seskočte si dolů, utíkejte vpřed a vrata na konci si otevřete získaným klíčem, vejděte do skalního tunelu. Sbíhejte dolů po schodišti, vlevo rozstřelte bednu a projděte dveřmi. Nyní se na vás v místnosti počne spouštět strop s ostrými hroty, pokud sesun včas nezastavíte, rozmačká vás jako štěnici. Takže rychle rozstřelte na stropě čtyři červená čidla, tím sesun stropu zastavíte, celou situaci vám však budou ztěžovat na vás zle dorážející brouci, které též musíte včas likvidovat. Jakmile se tedy brouků zbavíte a zastavíte sestup stropu, naproti se vám zpřístupní vchod, kterým proběhněte. Dostanete se tak k důlním vozíkům, vlevo od nich je zelená rostlina. Naskočte si do posledního vozíku vlevo od vás vidíte panel s pákou, to je brzda, na kterou vystřelte, tak se dají vozíky i s vámi do pohybu.Zůstaňte stát v poslední (prvním při vskočení) vozíku, teď budete muset likvidovat včas vesničany, stojící po obou stranách nahoře před vámi, kteří se budou snažit seskočit k vám do vozíku. Snažte se je sestřelit ještě nahoře, jakmile se jim podaří seskočit k vám do vozíku, je jejich likvidace obtížnější, několikrát se vám objeví přes cestu dřevěný zátaras, včas ho rozstřelte. Po chvíli z animace zjistíte, že jeden z vesničanů se zmocnil další brzdy, v reále se tudíž vozíky s vámi zastaví. Rychle pobijte vesničany, hlavně toho u brzdy, střelte honem do brzdového panelu, jinak vám do vozíků naskáče spousta dalších vesničanů. Poté co se znovu rozjedete, pobíjejte další vesničany po stranách nahoře před vám, jsou mezi nimi i známí „dobráci" s motorovou pilou, ty eliminujte přednostně. Tak dojedete ke strži, kde musíte rychle a včas pomocí kopírování kláves podle předlohy na hrací ploše z vozíky vyskočit a ještě se vytáhnout nad propastí, do které se vozíky zřítily, na druhou stranu. Jakmile se zachráníte, pokračujte dopředu, z podstavce seberte zlatý šperk a na konci vylezte nahoru po žebříku. Vyjděte z chatrče, popojděte vpřed a zabočte doprava k velikým vratům, na ně použijte šperk, který jste před chvílí získali, jděte dopředu a aktivujte panel, tak se ve výtahu rozjedete nahoru a hra se opět uloží.

13)Setkání se Salazarem

Poté co výtah zastaví, vyjděte do chodby, vpravo na psacím stroji si hru uložte a vedle něj seberte krabičku nábojů. Jděte vpřed, rozstřelte vázu vpravo, seberte diamant, seběhněte dolů po schodišti, v animaci spatříte sochu Salazara. Pod schody odbočte doleva, tak v animaci spatříte, že vám mnich v červeném hábitu přehodil páku a odstranil z mostu před vámi dva jeho díly, zároveň i ožije socha Salazara. Vydejte se tudíž na druhou stranu, zabočte na schody vpravo, vlevo vylezte nahoru po žebříku, postřílejte mnichy a stoupněte si před sochu, která pohybuje levou rukou. Všimněte si, že na soše jsou umístěny dvě páky, jedna na břiše a druhá na zádech, tyto páky ovlivňují však pouze pohyb rukama sochy. Vy teď musíte najít páky, pomocí kterých byste mohli obnovit mnichem porušený most. Přeskočte si tedy na pohybující se levou ruku sochy, otočte se dozadu, nechejte se na ruce vyvézt až nahoru, kde si přeskočte k první páce. Pobijte mnichy a na panelu páku přehoďte, jednu část mostu jste si zdvihli nazpět, což uvidíte v animaci. Rozbijte vázy a naskočte si zpět na levou ruku sochy, sjeďte až dolů a přeskočte si na plošinu mezi oběma rukama, samozřejmě stále likvidujte mnichy. Přehoďte červenou páku na břiše sochy, nebo do ní střelte, tak uvedete do pohybu pravou ruku sochy, na kterou si přeskočte, nechejte se však převézt jen k prvnímu patru sochy, kde si přeskočte dopředu. Postřílejte několik mnichů, poté seskočte dolů otvorem v podlaze, skolte mnicha a rozstřelte vázu, přehoďte páku a z animace zjistíte, že jste opravili celý most. Zároveň se vám otevřou mříže, takže projděte vzniklým vchodem, seběhněte dolů po schodech, pobijte zbytek mnichů a zabočte doprava na most. Utíkejte vpřed, v animaci uvidíte, že socha ožila, utíkejte tedy dopředu, kopírujte příkazy na obrazovce, tak doběhnete ke dveřím. Do nich třikrát po sobě kopněte, ať vás socha nedoběhne, spustí se další animace a po ní opět ubíhejte s větrem o závod a znovu kopírujte nápovědu na obrazovce, tak se na konci zachytíte za okraj propasti, do které se socha zřítila, opakujte příkazy na obrazovce, tak se vytáhnete nahoru a jste zachráněni. Spustí se animace, v ní se setkáte se Salazarem, hodíte po něm nůž, což vám ale oplatí, opět reagujte rychle podle nápovědy na obrazovce, tak vás nůž mine. Salazar vám ale v animaci unikne, po vstupu do věže jděte po schodišti nahoru a rozstřeluje sudy, které na vás po schodišti seshora shazují mniši. Nahoře potom mnichy postřílejte, přejděte na výtahovou plošinu a nejdříve musíte shodit dolů dvě bedny, které výtah přetěžují. Poté aktivujte výtahový spínač, tak se s vámi výtah rozjede nahoru, při jízdě k vám však budou přiskakovat mniši, tak se výtah znovu přetíží a zastaví se. Zlikvidujte je, tak výtahu odlehčíte a ten se s vámi znovu sám rozjede nahoru. Jakmile výtah nahoře zastaví, po lávkách si přejděte k dalšímu výtahu, nastupte do něj, stiskněte tlačítko, tak vyjedete výš. Vystupte si a vydejte se doleva po schodišti, na konci narazíte na obchodníka, dokupte si co nejvíce munice a hlavně raketomet, posbírejte všechnu munici poházenou dokola a na psacím stroji si hru uložte, poté takto dobře vyzbrojeni projděte dál vraty. Popojděte dopředu a v animaci spatříte, že před vámi Salazar prchá a přivolává si na pomoc bestii, za jejíž krkem se usadí do jakéhosi biologického kokpitu a odtud ji řídí. Nyní tedy musíte střílet bestii, na vás útočící do chapadel a jakmile je zasune, trefovat se z pistole do jejího zeleného oka. Tak se na chvíli unaví a v tu chvíli odhalí Salazara, rychle se přepněte na raketomet z kterého Salazara skolte, stačí jeden přesný výstřel a oba natáhnou paprče.Hezky jsem to vysvětlil , však tak jednoduché to zase není. Raketomet se totiž zaměřuje přes optiku, takže než dostanete Salazara „na mušku", bestie se může „zvrávorat" a kryt kolem Salazara uzavře. Pokud vám toto přepnutí činí potíže, potom se vraťte na poslední uložený post k obchodníkovi a vylepšete vaši pistoli, co nejlépe to lze. Potom se vraťte zpět a pokoušejte se popsaným způsobem poslat Salazara na onen svět. Bestie na vás totiž také útočí, jakmile vás zachytí chapadla, kopírujte nápovědu na obrazovce, tak vás bestie pustí. Nejlepší pozice pro boj je nahoře, neboť dole vás ještě navíc napadají brouci, vylezte nahoru po žebříku a odtud se snažte bestii i Salazara zlikvidovat, jakmile zahyne on, zkape i bestie. Po jejich skonu zjistíte, že Salazar tímto způsobem bránil vrata, kterými budete moci pokračovat dál, no stálo ho to život a vy máte před sebou o jednoho ničemného padoucha méně. Posbírejte tudíž po okolí vše užitečné, vylezte po žebříku nahoru k vratům, seberte po bestii peníze (50000) a projděte vraty. Venku rozstřílejte sudy, poté jděte doprava a po laně sešplhejte dolů. Proběhněte dál lomenou chodbou, tak se setkáte s obchodníkem, dokupte si vše potřebné a pokud máte dost peněz, tak i raketomet, nevíte, co vás čeká a ten se hodí vždycky. Rozstřelte sudy a bedny, posbírejte nějaké náboje a cennosti, hru si na psacím stroji uložte, poté pokračujte dál protějšími dveřmi. Projděte až na konec chodby, tak se setkáte s dívkou Adou na motorovém člunu, přistupte k ní a hra se uloží.

14)Na ostrově


V animaci vás Ada v člunu převeze na ostrov, ale hanebně vás opustí a nechá vás napospas vašemu osudu, poté si promluvíte po mobilu se Saddlerem a ocitnete se na sklaní cestě na ostrově. Vydejte se po ní dopředu, na konci seskočte dolů, pokračujte vpřed, přeskočte úzkou proláklinu, pak odbočte doprava na chatrnou lávku. Jděte stále dopředu, spustí se animace, ve které spatříte unášenou Eshley, se kterou únosci zmizí za vrata, kterými budete za chvíli pokračovat dál. Po skončení animace popojděte vpřed, přeskočte další mezeru ve skále, z další animace je očividně zřejmé, že v táboře nastal poplach, tudíž se již o vás ví, o to budete muset být opatrnější. Zbavte se vlevo prvních na vás útočících nepřátel, z bedny seberte náboje, jděte uličkou dopředu, z další animace zjistíte, že na vás již čeká velice odolný a o to více nebezpečný vrahoun s rotačním kulometem v ruce. V reále se vydejte proto dopředu a buďte ve střehu, jakmile vás napadne, střílejte ho do hlavy z brokovnice, tak mu nedáte příležitost, aby do vás našil celou dávku, což by byla vaše jistá smrt. Pokud ho trefíte do hlavy, zavrávorá a chvíli není schopen další akce, toho využijte a likvidujte další, již méně nebezpečné nepřátele, nedejte mu příležitost se vzpamatovat a střílejte mu stále do hlavy. Můžete se pokusit ho zlikvidovat granátem, no výsledek není jistý, má život tuhý jako kočka. Po jeho smrti seberte po něm zbylý finanční obnos (15000), jděte vpřed a stále likvidujte po celém okolí spousty nepřátel, jakmile celé okolí důkladně vyčistíte, vyběhněte vpravo nahoru po schodišti a jděte k vratům, kudy zmizela před chvílí Eshley. Vlevo aktivujte světelné čidlo, tak spustíte laserový paprsek, nyní se budete muset vrátit a vylézt postupně na všechny věžičky, z nichž musíte správně natáčet zrcadla tak, aby se všechny paprsky spojili v jeden, jehož konec musí zamířit na druhé světelné čidlo po pravé straně vrat, jakmile tak učiníte, vrata se vám otevřou.Seskočte tedy z věžičky dolů a po schodech vběhněte do otevřených vrat, projděte jimi, odbočte jimi a připravte se na další past, z krátké animace zjistíte, že několik vzteklounů hodlá na vás svalit obrovský balvan, v reále rychle zkopírujte nápovědu z obrazovky, tak před na vás se řítícím balvanem v poslední chvíli uhnete. Poté pokračujte jeskynní chodbou vpřed, vpravo rozstřelte sudy a jděte stále dopředu, pokud možno zdálky postřílejte několik dalších nepřátel a na konci vylezte vpravo nahoru po žebříku. Vlevo picněte nepřítele, poté odbočte doprava a prostřílejte si cestu až k vratům, kde vpravo od nich aktivujte světelný spínač, tak si vrata otevřete, projděte jimi, pokračujte vpřed, tak dojdete až k obchodníkovi, dokupte si vše potřebné a na psacím stroji si hru uložte. Poté pokračujte chodbou vpřed, zdálky zlikvidujte před vámi několik vojáků, na konci projděte dál dveřmi vlevo. V místnosti vlevo ze skříňky seberte pokladničku, zabočte do chodby vpravo, na konci odbočte doprava a vpravo si otevřete kontejner, z něj seberte granát, vydejte se doleva a projděte dveřmi. Vlevo se zbavte chlapa v masce, ještě více vlevo jsou v bedně náboje. Poté pokračujte dál dopředu, zabočte vlevo a projděte kuchyní, pozor naproti z pece na vás vyskočí nepřítel, ale za chvíli uhoří následkem výbuchu, který způsobil, pak odbočte doleva a nato dvakrát doprava, projděte dveřmi. Zabočte dvakrát doleva a skolte velice nebezpečného vojáka, miřte mu na obličej, jinak je nezranitelný. Na konci chodby seběhněte doleva dolů po schodech, postřílejte nepřátele a prohledejte důkladně sklep, v bedně je rubín, rozbijte i sudy. Vraťte se po schodech zpět nahoru, vejděte do chodby a projděte dveřmi vlevo, chodbou pokračujte doleva, v animaci spatříte uvězněnou Eshley. Pokračujte chodbou dopředu a zastavte se u okna vpravo, po chvíli se otevřou vrata a vojáci budou po vás házet granáty, počastujte je rovněž granátem, zde jste v bezpečí, takže je můžete likvidovat z pistole, nebo z brokovnice. Pokud si potřebujete něco dokoupit, pak se ještě kousek vraťte, zabočte do chodby vlevo a hned na to do místnosti vchodem vlevo. Zde je obchodník, takže si dokupte vše, co nutně potřebujete, pokud nemáte dostatek peněz, za modrými dveřmi vlevo je střelnice, kde si můžete nějaké ty finance „vystřílet". Nyní se vraťte až k vratům, odkud na vás vojáci házeli granáty, vstupte dovnitř, naproti z červené skříňky seberte náboje, zabočte vpravo a projděte vraty vlevo, vstupte do místnosti vchodem šikmo před vámi vlevo a na psacím stroji si hru uložte. Vraťte se na chodbu, odbočte dvakrát doleva, vyběhněte po schodišti nahoru, sledujte bílé šipky na černém podkladu, dovedou vás až k operačnímu sálu. Po cestě sbírejte vše užitečné, prohledejte i místnost za mřížovou branou vpravo, vraťte se a pokračujte podle šipek stále dopředu, na konci projděte modrými dveřmi. Zabočte dvakrát doprava, po krátké animaci přistupte k panelu, teď musíte rozlousknout malý rébus. Pokud nevíte jak na to, potom klikněte třikrát na červený spínač, dvakrát na zelený a jedenkrát na modrý, tak jste si zpřístupnili vchod do další místnosti.Zde seberte mrtvole červenou kartu, z police náboje a z prázdného lůžka listinu, v inventáři si ji přečtěte. Napadne vás umrlec, pokud se necítíte v pohodě, tak utečte ale skolit ho lze, z brokovnice miřte do hlavy, seberte po něm peníze (5000). Vraťte se na chodbu, pobijte umrlce a vraťte se zpět až k mřížové bráně, kterou jste již jednou prošli, opět vstupte dovnitř. Hned vpravo na dveře použijte červenou kartu, teď můžete dveřmi projít do mrazírny. Jděte do místnosti vpravo, kde na přístroji červenou kartu překódujte na zelenou a vpravo ze schránky seberte „infra pohled", pokud si jej nasadíte na pušku, objevíte přes něj parazity v těle nepřátel. Toto si vyzkoušejte ihned na mrtvole v místnosti, poté vyjděte ven, zabočte dvakrát doprava a po schodech vyběhněte až ke dveřím, na které použijte zelenou kartu, poté dveřmi pojděte. Na konci chodby vlevo seberte munici, vstupte do dveří vpravo, projděte dál protějšími dveřmi a seshora pobijte nepřítele dole pod vámi pomocí „infra pohledu", miřte na spatřené místo v těle. Pokračujte dál dveřmi vlevo, vyběhněte po schodištích a místnost důkladně prohledejte, projděte dál dveřmi vlevo. Vydejte se chodbou až na konec, zbavte se dvou obrů, v animaci již spatříte uvězněnou Eshley. Nechoďte ale k jejím dveřím od vězení, ale projděte dál protějšími dveřmi a prostřílejte si cestu až do poslední místnosti, kde musíte skolit ostnatou bestii. Z její mrtvoly vypadne karta, která otevírá dveře od cely Eshley, prostřílejte se tudíž zpět ke dveřím dívčina vězení, kartu na dveře použijte, vstupte do cely a tak se v animaci s Eshley setkáte a hra nabídne uložení.
Společně s Eshley

V kobce posbírejte náboje, seberte písmeny popsanou papírovou vlaštovku a v inventáři si ji přečtěte, je to dopis. Dejte Eshley příkaz stát, jděte ke dveřím a zlikvidujte první vojáky, projděte dveřmi a postřílejte další vrahouny. Pokračujte dál lomenou chodbou a u dveří se zastavte, přivolejte si dívku a společně projděte dveřmi, pobijte vojáky v místnosti, v animaci vám poslední voják na panelu zavře dveře doslova před nosem. Zastřelte i jeho, přistupte k řídícímu pultu a aktivujte spínač, tak sice dveře znovu otevřete, ale do místnosti vběhnou další vojáci, rychle se jich zbavte. Seběhněte dolů po schodišti, společně projděte dalšími dveřmi, spolu se vydejte vpřed, tak v animaci proskočíte odpadovou šachtou a ocitnete se na hromadě odpadků. V reále pak vpravo na konci přehoďte páku, společně vběhněte do místnosti vpravo a po pravé straně dejte příkaz Eshley, ať se schová do kontejneru. Z bezpečné vzdálenosti skolte ostnatou bestii, nenechejte ji přiblížit se k vám, pomoci si můžete rozstřelením barelu s trhavinou, seberte po mrtvole peníze (20000). Přehoďte další páku před vámi, přivolejte dívku, projděte pod mřížemi, které jste zvedli, vlevo na zdi můžete pro jistotu mříže za sebou opět spustit. Společně s Eshley zatlačte do vody před vámi těžkou bednu, nechejte dívku stát na místě, přejděte po bedně na druhou stranu, zabočte doleva a skolte další ostnatou bestii, seberte po ní opět peníze (20000). Odbočte ještě jednou doleva, přivolejte dívku a společně odtlačte dopředu další těžkou bednu, odbočte doprava a spolu projděte dál vraty vlevo. Postřílejte vojáky před vámi, jděte dopředu, na konci projděte vraty vpravo, vyběhněte po schodišti, zabočte doprava a seskočte dolů. Napadnou vás vojáci, postřílejte je, chraňte Eshley, poté se oba vydejte dopředu do řídící kabiny, přikažte Eshley, ať ovládá páku jeřábu, na jehož rameni je upoutaná koule, která rozráží zeď. Při tom ale ochraňujte dívku před zle dorážejícími vojáky, jakmile se jich zbavíte a dívce se podaří rozbít zeď, vyjděte společně z kabiny ven a projděte dál spolu vraty, která jste si rozbitím zdi zpřístupnili. Za nimi skolte bestii, popojděte vpřed, v místnosti vpravo za dveřmi jsou v bednách náboje a granáty. Vraťte se a pokračujte chodbou dopředu, zlikvidujte další bestie, v místnosti z chodby vlevo za dveřmi aktivujte spínač, pootevřeli jste si další vrata. Vraťte se a pokračujte chodbou vpřed, tak dojdete k pootevřeným vratům, přivolejte Eshley a ta pod vraty podleze a pákou na druhé straně vrata otevře. Společně postupujte vpřed až k dalším vratům, postavte dívku k levé páce a sami jděte k pravé, přehoďte ji a tak dívka přehodí tu svou a vrata se otevřou, projděte jimi. Nastupte si do buldozeru, Eshley ho bude řídit, pojedete dopředu a vy pobíjejte vojáky za vámi, kteří se snaží vskočit na buldozer k vám. Po chvíli se za vámi objeví náklaďák, zlikvidujte ho střelou do motoru, poté co se zbavíte všech nepřátel, Eshley zastaví u vrat. Seskočte dolů, vylezte nahoru po žebříku, ochraňujte dívku dole před útočícími vojáky a sami zlikvidujte všechny ostatní na rampách. Jakmile okolí vyčistíte, přehoďte páku na panelu, tak zprovozníte výtah, rychle seskočte zpět dolů a nastupte si na korbu buldozeru. Výtah vás vyveze výš, dívka projede vraty a pojedete vpřed, opět likvidujte zle dorážející vojáky a po chvíli se objeví další náklaďák, tentokráte ale před vámi. Střelte ho včas do motoru, tak ho zlikvidujete a v animaci skončíte s buldozerem v hromadě sutin. V reále potom projděte dveřmi, setkáte se s obchodníkem, dokupte si vše potřebné a na psacím stroji si hru uložte. Projděte protějšími dveřmi, spustí se animace, v níž spatříte zloducha Saddlera, který vás zraní a Eshley zhypnotizuje, takže ho bude sama následovat, naštěstí jí ale v poslední chvíli stačíte na záda přihodíte čip, takže ji budete moci sledovat, poté vám hra nabídne možnost uložení.

15)Opětovný únos Ashley


Spatříte mapu, v reále pak seberte vlevo pod schodištěm zlato, vyběhněte po schodech nahoru, ze stolku seberte listinu a v inventáři si ji přečtěte, potom vstupte do chodby vlevo a projděte dveřmi. V animaci spatříte již známou dívku Adu, promlouvající si s vojákem Krauserem, v reále seběhněte dolů po schodech, prohledejte všechna zákoutí kolem schodiště, seběhněte dolů po dalším schodišti, zastřelte vojáka a projděte dál dveřmi vlevo. Zabočte doprava, zlikvidujte několik dalších vojáků, prohledejte místnost za dveřmi vpravo, vraťte se a vstupte do protějších dveří. V chodbě odbočte doleva, projděte dveřmi, před vámi na konci seberte ze země peníze, odbočte doprava. Za rožkem vpravo se nalézá výtah, nastupte si do něj, aktivujte panel, tak vyjedete výš. Popojděte vpřed, spustí se animace, budete muset podstoupit souboj na nože s Krauserem, nyní musíte kopírovat nápovědu na obrazovce, jakmile souboj skončí, objeví se vám dobře známá žena v červeném, tedy Ada, tentokráte vás však kupodivu ochrání. Poté co Krauser vezme do zaječí, odejde i ona. Po mobilu si promluvíte se Saddlerem, pokračujte dopředu, seskočte dolů a projděte dveřmi, poté druhými. Nyní se musíte dostat v pravý okamžik přes smrtící laserové paprsky, po projití druhých, třetích a čtvrtých kopírujte nápovědu z obrazovky, tak paprsky projdete a navíc je vypnete. Aktivujte spínač vpravo od protějších dveří, znovu kopírujte nápovědu na obrazovce, poté již dveřmi projdete. Sestřelte diadém ze stropu, pokračujte dál protějšími dveřmi a výtahem sjeďte dolů. Vběhněte do chodby, na jejím konci vpravo se setkáte se známým obchodníkem, posilněte a vylepšete si zbraně a dokupte dostatek munice, seberte listinu, v inventáři si ji přečtěte a na psacím stroji si hru uložte, poté projděte dál vraty. Pokračujte chodbou dopředu, za mříží proti vám najdete léčivou rostlinu, poté se vydejte doprava, spustí se animace, v níž spatříte obrovské klece. V reále odbočte doleva, na konci doprava, tak se v animaci ocitnete v první z nich. Napadne vás bestie, střílejte jí do hlavy, tak se jí alespoň na chvíli zbavíte, pokud vás zachytne, poté kopírujte nápovědu na obrazovce. Nyní musíte nalézt a rozstřelit dva zelené indikátory.tak si otevřete cestu ke dvěma panelům s červenými tlačítky, která musíte aktivovat. Teď se spustí dvaceti sekundový limit, ve kterém si musíte prostřílet cestu k obrovským červeným vratům, kterými projděte do další klece dříve, než se vámi první klec zřítí do hluboké propasti. Toto vše si musíte zopakovat v dalších dvou klecích, z poslední potom přeběhněte chodbičkou k zábradlí, přes které si přeskočte na hák, který jste spatřili v krátké animaci. Nyní na vás čeká souboj s Bossem, kterého střílejte do hlavy, můžete využívat tříštivých střel, stačí se jeho útokům vyhýbat a tak ho poměrně bez větší námahy zdoláte. Po jeho likvidaci seberte po něm peníze (50000), otevře se vám brána, projděte jí a utíkejte chodbou dopředu, na konci odbočte doleva na schodiště a vyběhněte po něm nahoru, kde vylezte po žebříku výš. Z místnosti vylezte výš po dalším žebři, projděte dveřmi a vstupte na volné prostranství. Vydejte se doleva, pod vámi spatříte nepřátelský tábor s několika vesničany. Přistupte na okraj a seshora rozstřelte všechny barely s trhavinou, nyní již můžete bezpečně seskočit dolů do vámi takto vylidněného tábora. Tábor důkladně prohledejte, je zde plno užitečností, poté vejděte do stanu, i ten prohledejte a ze stanu slezte dolů po žebříku. Pokračujte chodbou dopředu, vpravo v chodbičce naleznete zlatý šperk, pak se vraťte a pokračujte chodbou až na konec. Dojdete tak k obchodníkovi, dokupte si co nejvíce munice, vylepšete si vaše současné zbraně, seberte listinu a na psacím stroji si hru uložte. Vlevo za modrými zdobenými dveřmi je známá střelnice, pokud si tedy chcete zastřílet, nebo vydělat nějaké ty peníze, potom tam vejděte a zkuste vlastní štěstí, pokud ne, tak vylezte nahoru po žebři. Jděte dopředu a projděte vraty, popojděte vpřed a seskočte dolů. Pokračujte dopředu, v animaci se setkáte s Krauserem, v reále se s ním pusťte do boje. Miřte mu na hlavu, v případě obrany kopírujte nápovědu na obrazovce, je totiž hodně odolný, mrštný a pohyblivý. Poté, co se ho na chvíli zbavíte, vyběhněte po schodech nahoru a projděte dveřmi. Pokud vylezete po žebři nahoru, v sudech najdete nějaké užitečné předměty, slezte dolů a projděte dál dveřmi vpravo. Jděte dopředu, po chvíli vás znovu napadne s Krauser, postup v boji je stále stejný. Pokračujte vpřed, odbočte doprava, poté doleva, znovu budete napadeni s Krauserem, poté co se ho znovu na chvíli zbavíte, jděte vpřed, odbočte vlevo, po levé straně je za mříží páka, sem se ještě vrátíte. Pokračujte dál dveřmi vpravo, za okny postřílejte vznášející se roboty, vydejte se vpřed a vyběhněte nahoru po schodišti. Objeví se znovu s Krauser, jakmile se ho zbavíte a on uteče, vyjedou z podlahy sochy. Jednu z nich přetlačte na nášlapnou plochu v podlaze, tak jste zvedli mříže u obou pák a zpřístupnili jste si je. Přehoďte hned tu první na tomto podlaží, zvednete mříže a vzniklým průchodem seběhněte po schodišti až dolů k první páce, kolem které jste už jednou prošli a přehoďte ji také. Zbavte se s Krausera, seskočte vlevo dolů po žebříku, rozstřílejte další dva roboty, pokračujte vpřed a vběhněte do chodby, zbavte se dalších robotů. V animaci spatříte s Krausera, v reále vstupte do tmavé chodby, za vámi zapadnou mříže, projděte tmavou chodbou až nahoru, kde vylezte po žebříku na volnou plochu. Nejdříve posbírejte zdraví a náboje, pak jděte na druhou stranu, kde vstupte na lávku a vydejte se doprava. Seberte druhou část z reliéfu orla (tu předcházející byste měli mít, pokud poctivě sbíráte vše, co po bojích a po cestě zůstává ležet), tak se spustí animace, v níž znovu spatříte s Krausera, nyní vás čeká závěrečný boj na život a na smrt. Miřte mu na hlavu, neboť si nechá zmutovat ruku, která mu slouží jako neprůstřelný štít, navíc vám počne běžet časový limit, ve kterém ho musíte zdolat a provést ještě další úkony, jinak celá věž vybuchne a pohřbí vše ve svých sutinách. Kopírujte nápovědu na obrazovce a jakmile se na chvíli odhalí, picněte ho do hlavy, z pistole stačí osm přesných zásahů a natáhne bačkory. Seberte po něm poslední část reliéfu orla, utíkejte k žebříku, kde seskočte dolů. Pospíchejte níž a rychle projděte nově otevřenou bránou a do obrazu na zdi vložte všechny tři části reliéfu orla, tak se zeď zvedne a zpřístupní se vám vrata, kterými projděte, hra vám nabídne uložení.

16)Ve vojenské tvrzi


Objevíte se ve vojenské pevnosti, plné nepřátel, ale máte skvělého spojence ve vrtulníku, jehož pilot vám vydatně pomáhá v likvidaci vašich nepřátel. Tato předposlední část je stálé procházení vpřed a výš, soustavné pobíjení nepřátel, čištění chodeb a hledání užitečností, budu tedy jen velice stručná, jste už dosti zkušení na to, abyste prošli dál jen při podstatném vylíčení základních úkonů a popisu důležitých míst. Popojděte vpřed, v animaci si po mobilu promluvíte se Saddlerem. Vydejte se vpřed, dobře se kryjte před nebezpečnými střelci z kulometů, včas sbírejte vše, co zbude po zabitých vojácích. Snažte se přesunovat na vyvýšené lokace, odkud máte nejlepší přehled o rozmístění nepřátel a odkud je také bez většího rizika zlikvidujete. Tak si prostřílíte cestu až do lokace, kde po obou stranách jsou rampy, na jejíchž konci jsou spínače. Postupně k nim doběhněte, aktivujte je, tak si zpřístupníte vrata dole pod vámi. Seběhněte tam a projděte jimi, pokračujte vpřed, likvidujte nepřátele, rozstřelujte sudy i barely, sbírejte vše, co zůstává po mrtvolách a všech rozstřelených předmětech. Přes podzemní chodby projděte až do centrální základny tvrze, zde vyčistěte všechny chodby od nepřátel. Vydejte se do horního patra, kde jeden z vojáků z panelu ukradne kartu, toho dohoňte, zastřelte, kartu mu seberte a vraťte ji na místo, kam patří. Pobijte i všechny ostatní vojáky, aktivujte oba spínače v další chodbě, tak si zpřístupníte dveře dole v přízemí. Projděte jimi, setkáte se v animaci s Eshley, ochraňujte ji, pobijte vojáky se štíty, poté projděte dalšími dveřmi do poslední části. V animaci se oba postupně na přístrojích očistíte a uzdravíte, poté projděte lomenou chodbou, nakonec přes dvoje vrata dojdete k místu, kde vám hra nabídne uložení.

17)Rozhodující a konečný souboj se Saddlerem

Vyběhněte z místnosti nahoru po schodišti, vpravo seberte listinu a náboje, poté projděte vraty. U obchodníka si dokupte co nejvíce nábojů a uzdravujících sprejů, pokud máte dostatek peněz, přikupte si i raketomet, i ten se bude hodit. Uložte si hru na psacím stroji, zabočte před vraty doprava na schodiště, seběhněte dolů a jděte vpravo. V animaci spatříte Adu a Saddlera, po skončení animace se budete muset pustit do finálního souboje se Saddlerem, z něhož se ale stala zmutovaná, hodně odolná bestie. Na chapadlech a pod jeho hlavou se budou otevírat oči, ta je jeho jediné zranitelné místo. Poté, co ho do některého otevřeného oka trefíte, padne na zem, v tu chvíli k němu přistupte a dejte příkaz k akci, tak mu do dalšího oka vrazíte nůž, ulehčujete si tak a urychlujete si s ním souboj Pomáhejte si i rozstřelováním sudů s trhavinou, i tak ho na chvíli srazíte na zem a opět můžete použít nůž. Utíkejte k žebříku, vylezte po něm nahoru, přehoďte páku,tak otočíte ramenem jeřábu, na kterém jsou zavěšeny traverzy a i takto ho složíte na kolena. V tu chvíli na něj vypalte z vašeho raketometu, musí mít ale otevřené alespoň jedno oko. Seskočte dolů a pokračujte v souboji, kdykoliv vás napadne, nebo uchvátí, používejte nápovědu podle obrazovky, tak se z jeho objetí vymaníte. Poté, co ho docela vysílíte, Ada vám v animaci hodí dolů speciální raketomet, pokud dopadne na druhou stranu za mostem, jděte k mostu, počkejte až se na semaforu rozsvítí zelená, pak po mostě přeběhněte, uprostřed se ale most zřítí, takže opět používejte nápovědu podle obrazovky, tak se vytáhnete a dostanete se na druhou stranu. Zde seberte raketomet od Ady a vystřelte na bestii, tak ji konečně zlikvidujete. Vypadne z něj přístroj, ale Ada vám ho v animaci ukradne a odletí vrtulníkem, hodí vám však klíček s přívěskem malého medvídka, v reále ho seberte, je to klíček od motorového člunu. Také vám počne běžet časový limit, přeběhněte tedy po některém z mostů na druhou stranu, nyní již nepadají, nastupte si do výtahu a sjeďte dolů. V animaci se setkáte s Eshley, v reále upalujte společně vpřed chodbou, seskočte dolů s žebříku a nezapomeňte pomoci seskočit dívce, ubíhejte stále vpřed. Tak doběhnete společně k motorovému člunu, použijte na něj klíček od Ady, tak člun nastartujete, Eshley si k vám přiskočí a vy se rozjedete chodbou vpřed. Člun se ovládá stejným způsobem jako pro chůzi, navíc pokud chcete, což ale často musíte člun zrychlit, používejte nastavení pro chůzi vpřed, pokud chcete stihnout časový limit, je to bezpodmínečně nutné. Při jízdě se vyhýbejte překážkám, první jsou vždy dvoje mříže, jedny otevřené, druhé spuštěné, projíždějte samozřejmě těmi otevřenými. Tak dojedete do místa, které proletíte vzduchem a dopadnete na vodní hladinu níže, po krátké animaci pokračujte v jízdě vpřed, nyní již musíte používat zrychlení, navíc to chce mít dobrý postřeh a rychlé reakce na změnu jízdy při vyhýbání se padajícím skaliskům. Vyhýbejte se tedy těmto padajícím skaliskům, objíždějte je na střídačku zprava i zleva, tak dojedete až na konec na volné moře, kde v závěrečné animaci hru ukončíte. Pokud narazíte na skalisko a zahynete, potom můžete začít jízdu znovu, nesmíte však hru vypnout, to byste pak museli začínat hru od posledního uložení a podstupovat souboj se zmutovaným Saddlerem znovu.