Doug

Doug působí jako pilot v organizaci BSAA. Na konci příběhu DLC Desperate Escape pro Joshe a Jill. Zemře při pokusu chránit Jill a Joshe, nastupující do helikoptéry, když ho trefí jeden z Majini raketometem.